Vejledning til virksomheds- og brugeroprettelse i Husweb

Fra 21. september 2020 er det muligt at oprette brugere i Husweb. Der er udarbejdet en vejledning til oprettelsen.
Vejledningen er sendt ud med brev i eBoks til bygningssagkyndige og elinstallatørvirksomheder, men kan også findes her.

Vejledning til brugeroprettelse

Vejledningen anviser trin for trin, hvordan du opretter virksomhed og brugere i Husweb.

Se video fra webinar om brugeroprettelse 29. september


30. september 2020