Husweb - releases og ændringer

Få et overblik over, hvornår og hvordan der ændres i Husweb. Du har også mulighed for at sende ændringsønsker til Sikkerhedsstyrelsen.

Udvikling og ændringer i Husweb

Husweb vil være i stadig udvikling, og der planlægges ud fra 4-5 releases af større ændringer om året.

Ændringer til skadestekster, symboler mm. vil foregå løbende.

Når der er væsentlige fejl, der skal udbedres, kommer der driftsmeddelelse på Husweb.

Der vil være oversigt over planlagte ændringer på Sik.dk, og når større ændringer gennemføres, informeres der på Husweb.

Plan for kommende releases (forbehold for ændringer)

 • Release 2: 3. maj 2021. Ændringsønsker skal sendes til sik@sik.dk senest 12. marts.
 • Release 3: 23. august 2021. Ændringsønsker skal sendes til sik@sik.dk senest 21. maj.
 • Release 4: 22. november 2021. Ændringsønsker skal sendes til sik@sik.dk senest 27. august.

Indhold i release 1, 2021 - 8. marts

8. marts 2021: Der er lagt nyt release på Husweb. Det indeholder dette:

 • Låsningsfunktion: Du kan se, om en rapport er blevet hentet af en anden bruger og om der arbejdes i rapporten. Som bruger kan du se, om der har været arbejdet på rapporten på en anden enhed end den, du sidder med netop nu.
 • Rumhåndtering - ‘indvendige rum (tilstandsrapporter): Alle bygninger der tilføjes eller er en del af oprettelsen, bliver oprettet med et standardrum kaldet, ”indvendigt rum”. Dette rum kan enten slettes, omdøbes eller du kan lade det være. Rummet oprettes for at sikre, at der ikke skal tilføjes rum på etager og  sekundære bygninger for at kunne afslutte rapporten. Hvis ikke der er registreret skader eller undtagelser i det ”indvendige rum”, kommer det ikke med i tilstandsrapporten.
 • Rettelse i pdf-rapporten under sælgeroplysninger: Bemærkningen om, hvorfor oplysninger om ejendommen ikke er udfyldt af sælger, kommer nu med i pdf’en.
 • Nyt løbenummerformat for “kladder”: Kladder får et løbenummer. Dette nummer vil rapporten have, mens du arbejder med den. Når rapporten afsluttes og betales, får den et rigtigt løbenummer. Det sikrer fortløbende løbenumre på rapporter, og slettede kladder optager ikke et rigtigt løbenummer og giver huller i løbenummer-serien.
 • Kontoudtog med export til excel-fil: Nu kan du eksportere en excel-oversigt over alle gennemførte transaktioner med oplysninger, der kan anvendes til afstemning for bogholderiet.
 • Feedback ved synkronisering: Du får nu en lille besked, når en synkronisering er gennemført og om den er succesfuld eller er fejlet.
 • Performanceforbedring ved billed-upload i afslutningsflowet. Vi har lavet nogle optimeringer på det afsluttende synkroniseringsflow, så det skulle opleves lidt hurtigere.
 • Ny søgefunktion. Vi har forbedret søgefunktionen, så det bliver nemmere at filtrere rapporter og finde den/dem, du leder efter.
 • Ny rapportoversigt. Vi har fjernet de enkelte faner og samlet disse i en ny søgefunktion/filtrering. Derudover har vi samlet rapporter og revisioner, så man i oversigten altid få vist den seneste version af rapporten. Såfremt der er lavet revision(er) på rapporten, kan du se tidligere revisioner ved at folde en liste ud for den enkelte rapport.

Indhold i release 1, 2020 - 14. december

14. december 2020 - dette er ændret:

 • Der kommer information i rapportoversigten om, hvem der udarbejder rapporten
 • Det bliver muligt at downloade PDF fra rapportoversigten.
 • Der vil kunne sorteres mellem rapporttyper i virksomheder, der både udarbejder tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter.
 • Det bliver muligt at rette opførelsesår på forsiden af rapporten, hvis der er forkert årstal i BBR-opslag.
 • Det bliver obligatorisk at indtaste opførelsesår ved oprettelse af ny bygning i elinstallationsrapporter.
 • Det bliver muligt at indtaste flere ens specialinstallationer i samme rum i elinstallationsrapporter.

Ændringer 20. november 2020

Bruger du version 1.17.0 af Husweb, er der sket disse ændringer:

 • Det er muligt at rette egne skadestekster i tilstandsrapporter.
 • Fejl ved revisioner til tilstandsrapporter er rettet.
 • Man kan basere en ny tilstandsrapport på en tidligere rapport, også hvis rapporten er udarbejdet af et andet firma.
 • Det er muligt at rette i årstalsfelt på forsiden af rapporter, hvis der er forkert opførelsesår i BBR.
 • I elinstallationsrapporter skal opførelsesår angives, når der oprettes en ny bygning i Husweb.

Ændringsønsker

Sikkerhedsstyrelsen modtager mange ønsker om ændringer af Husweb. Forslagene vurderes, både konkret og i forhold til, om de kolliderer med andre ønsker eller kan være i strid med principperne i huseftersynsordningen. De forslag, det er muligt at gennemføre, prioriteres. Nogle vil kunne gennemføres umiddelbart, mens andre afventer en kommende samlet release af ændringer i Husweb.

Ønsker til ændringer af Husweb kan sendes til sik@sik.dk.


8. marts 2021