Status - huseftersyn

Få overblik over ændringer i håndbøger, vejledninger og andre forhold omkring huseftersynsordningen.

Læg mærke til...

14. december: Der er kommet opdateringer til Husweb. Se releaseplan nedenfor.  

Optagelseskursus for nye bygningssagkyndige i uge 50 er aflyst - nyt kursus i uge 5, 2021. Læs mere her.

  20. november: Bruger du version 1.17.0 af Husweb, er der sket disse ændringer:

  • Det er muligt at rette egne skadestekster i tilstandsrapporter.
  • Fejl ved revisioner til tilstandsrapporter er rettet.
  • Man kan basere en ny tilstandsrapport på en tidligere rapport, også hvis rapporten er udarbejdet af et andet firma.
  • Det er muligt at rette i årstalsfelt på forsiden af rapporter, hvis der er forkert opførelsesår i BBR.
  • I elinstallationsrapporter skal opførelsesår angives, når der oprettes en ny bygning i Husweb.

  November: Der har været en symbolfejl i enkelte elinstallationsrapporter. Find beskrivelse af fejlen i downloadboksen nedenfor.

  7. oktober: Sælgeroplysningsskema version 3.0 er tilgængeligt. Find det her. 

  29. september: Vejledning 1, 2 og 3 til Håndbog for bygningssagkyndige er opdateret. Se de reviderede vejledninger her.

  21. september: Håndbog for bygningssagkyndige samt vejledning 6. Sælgeroplysninger er opdateret. Se de reviderede udgaver her.

  18. september: Håndbog for elinstallatørvirksomheder er opdateret. Se den reviderede udgave her.

  Informationsbreve

  Se materiale, der er udsendt til bygningssagkyndige og elinstallatørvirksomheder.

  Udvikling og ændringer i Husweb - releaseplan

  Husweb vil være i stadig udvikling, og der planlægges ud fra 4-5 releases af større ændringer om året.

  Ændringer til skadestekster, symboler mm. vil foregå løbende.

  Når der er væsentlige fejl, der skal udbedres, kommer der driftsmeddelelse på Husweb.

  Der vil være oversigt over planlagte ændringer på Sik.dk, og når større ændringer gennemføres, informeres der på Husweb.

  Dette ændres ved release 14. december 2020

  • Der kommer information i rapportoversigten om, hvem der udarbejder rapporten
  • Det bliver muligt at downloade PDF fra rapportoversigten.
  • Der vil kunne sorteres mellem rapporttyper i virksomheder, der både udarbejder tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter.
  • Det bliver muligt at rette opførelsesår på forsiden af rapporten, hvis der er forkert årstal i BBR-opslag.
  • Det bliver obligatorisk at indtaste opførelsesår ved oprettelse af ny bygning i elinstallationsrapporter.
  • Det bliver muligt at indtaste flere ens specialinstallationer i samme rum i elinstallationsrapporter.

  Plan for kommende releases (forbehold for ændringer)

  Release 1. marts 2021

  • Ændringsønsker skal være modtaget senest 18. december 2020
  • Opgaver kvalificeres og udvikles i uge 1-5
  • Testperiode i uge 6-7
  • API-test i uge 8

  Ændringsønsker

  Sikkerhedsstyrelsen modtager mange ønsker om ændringer af Husweb. Forslagene vurderes, både konkret og i forhold til, om de kolliderer med andre ønsker eller kan være i strid med principperne i huseftersynsordningen. De forslag, det er muligt at gennemføre, prioriteres. Nogle vil kunne gennemføres umiddelbart, mens andre afventer en kommende samlet release af ændringer i Husweb.

  Ønsker til ændringer af Husweb kan sendes til sik@sik.dk.


  Siden er opdateret 20. november 2020