Håndbøger og vejledninger gældende fra 1. oktober 2020

Håndbøger og vejledninger skal bruges af beskikkede bygningssagkyndige og elinstallatører, der udarbejder tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter fra 1. oktober 2020.

Opdateringer i elhåndbogen august-september 2020

12. august: I elhåndbogen er der tilføjet et nyt punkt (76).

18. september 2020: Farver på symboler for stød og brand var forkerte i håndbogen og er nu ændret.

18. september 2020: Punkt 8.5.15 Særlige oplysninger om ejendommen er udgået.

18. september 2020: Følgende tekst er sprogligt justeret under punkterne: 8.5.2 / 8.5.3 / 8.5.4 / 8.5.5 / 8.5.6 / 8.5.9 / 8.5.12:

Ved en udvidelse eller ændring af mere end to tilslutningssteder i installationer uden fremført beskyttelsesleder, er kravet til fremførelse af beskyttelsesleder til stikkontakter og tilslutningssteder gældende.

Ved en udvidelse eller ændring af en eksisterende installation uden virksom beskyttelsesleder med højest to tilslutningssteder, tillades beskyttelseslederen udeladt. Tilladelsen gælder kun for installationer, hvor der ikke i forvejen er krav om beskyttelsesleder i installationen.

Tilladelsen til generelt at udelade beskyttelseslederen i boliger opført før 1. april 1975, er efter 1. juli 2019 ikke længere gældende.

Opdateringer i håndbogen for bygningseftersyn og i vejledninger september 2020

Håndbog for bygningssagkyndige:
21. september 2020:
Side 23 - Definitionen af den røde skade er tilrettet.

Vejledninger:
21. september 2020:
I vejledning 6. Sælgeroplysninger er teksten i afsnittet dødsbo ændret. I afsnittet Tvangsauktioner og Offentligt ejede ejendomme er ”køber” ændret til ”sælger”.

29. september 2020: Vejledning 1, 2 og 3 er reviderede. Ændringerne fremgår af side 2 i vejledningerne.

Håndbog til udarbejdelse af tilstandsrapporter

Håndbogen beskriver de krav, der stilles, når en beskikket bygningssagkyndig udarbejder tilstandsrapporter.

Retningslinjerne i håndbogen skal efterleves.

Download håndbog for beskikkede bygningssagkyndige

Vejledninger til udarbejdelse af tilstandsrapporter

Der er udarbejdet syv vejledninger, der supplerer håndbog for beskikkede bygningssagkyndige.

Vejledningerne er ikke bindende, men kan bruges som hjælp ved udarbejdelse af tilstandsrapporter.

1. Hustypebeskrivelse
Hustypen defineres ud fra hovedbygningen på ejendommen. Den består af en generel beskrivelse af byggeteknik samt oplysninger om opmærksomhedspunkter og tagets restlevetid.

2. Skade og vurdering
Vejledning om vurderingssystemet og den praktiske gennemførelse af et bygningseftersyn.

3. Registrering af ejendommens bygninger og undtagelser
Vejledningen gennemgår de oplysninger om bygningers anvendelse, areal og etager, der hentes ind i Husweb.dk fra OIS.DK. Hvornår kan bygninger og bygningsdele undtages og med hvilke forudsætninger. (Oplysningerne danner udgangspunkt for bygningseftersynet, men kan ændres – slettes)

4. Revision af en tilstandsrapport
Vejledning om, hvordan du reviderer en tilstandsrapport.

5. Oplysninger til ejerskifteforsikringen
Oversigt over, hvad en materialeliste til ejerskifteforsikringen skal indeholde.

6. Sælgeroplysninger
Vejledning til spørgeskemaet, som sælger skal udfylde, før tilstandsrapporten udarbejdes.

7. Hvad skal som udgangspunkt ikke registreres i en tilstandsrapport
Vejledning om forhold ved huset, fx tag, ydermure, gulve, vinduer og døre, der ikke bør registreres som skader.

Guider til at vurdere skader ved bygningseftersyn

Som hjælp til at vurdere skader ved et bygningseftersyn udarbejder Sikkerhedsstyrelsen guider til forskellige typer af skader. 

De første guider er tilgængelige nu. De kan downloades som pdf'er i boksen nedenfor.

Håndbog til udarbejdelse af elinstallationsrapporter

Håndbogen beskriver de krav, der stilles, når en autoriseret elinstallatørvirksomhed udarbejder elinstallationsrapporter.

Retningslinjerne i håndbogen skal efterleves.


Siden er opdateret 12. august 2020