Regler og retningslinjer for huseftersynsordningen

Huseftersynsordningen omfatter tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter, som laves af beskikkede bygningssagkyndige og autoriserede elinstallatørvirksomheder. Læs om regler og retningslinjer for huseftersynsordningen.

Huseftersynsordningen

Huseftersynsordningen er en frivillig ordning, som husejere kan gøre brug af, når huset skal sælges. Sælgeren skal bestille en tilstandsrapport hos en beskikket bygningssagkyndig og en elinstallationsrapport hos en elinstallatørvirksomhed.

Beskikket bygningssagkyndig

Som beskikket bygningssagkyndig er det dit ansvar at lave en gennemgang af bygningen og udfærdige en tilstandsrapport, som skal bruges i forbindelse med huseftersynsordningen.

På hjemmesiden huseftersynsinfo.dk kan du læse mere om eksempelvis:

 • Huseftersynsordningen generelt
 • Uddannelsen som beskikket bygningssagkyndig
 • Genbeskikkelse
 • ”Håndbog for beskikket bygningssagkyndig”
 • Hustypebeskrivelser
 • Bygningsgennemgang
 • Vejledninger

Elinstallatør/fagperson

Som fagperson er det dit ansvar at udføre et eleftersyn og lave en elinstallationsrapport, som skal bruges i forbindelse med huseftersynsordningen.

På eleftersynsinfo.dk kan du læse mere om eksempelvis:

 • Tilmelding til ordningen
 • ”Håndbog for eleftersyn”
 • Vejledninger
 • Gennemgang af husets elinstallation
 • Virksomhedens ansvar