Vejledning for nye gasdistributører

Der gælder fra 21. april 2018 særlige regler for nye gasdistributører. Nuværende gasdistributører har en overgangsordning.

Her kommer der mere information om reglerne.

April 2018