Dokumentation for biogasanlæg og installationer ved tilsyn

Nye biogasanlæg skal ikke længere have projektgodkendelse eller ibrugtagningsgodkendelse. Med udgangspunkt i den nye gasanlægsbekendtgørelse vil vi i stedet tjekke, at de tekniske regler er overholdt, når vi laver tilsyn.
Indholdet er senest revideret 22. oktober 2018

Sikkerhedsstyrelsen fører tilsyn

Biogasanlæg er individuelt projekterede anlæg, hvor den samlede opbygning og drift af anlægget og gasinstallationer afviger fra de standardinstallationer, der findes i gasreglementet. Derfor er disse anlæg hidtil blevet projektgodkendt.

Det er ikke længere et krav med en projektgodkendelse af biogasanlæggene, ledningerne, gasinstallationerne eller procesdele som svovlrensnings- og opgraderingsanlæg, efter de nye gasregler trådte i kraft den 21. april 2018.

Sikkerhedsstyrelsen fører tilsyn med anlæg, installationer med videre. Du skal være i stand til at give os dokumentation for biogasanlægget og procesdelene. Du kan bruge de tidligere vejledninger om projektgodkendelser sammen med anlægsbekendtgørelsen som inspiration til din dokumentation.

Reglerne

Gasanlæg kan udføres efter gasreglementet til og med den 31. december 2019.

Derefter skal gasanlæg udføres efter bekendtgørelse om sikkerhed for gasanlæg - bekendtgørelse nr. 253 af 04/04/2018 – der er trådt i kraft 21. april 2018.

Hvis et gasanlæg er færdigprojekteret eller du er begyndt på at opføre det før den 1. januar 2020 efter gasreglementet, kan det udføres eller gøres færdig efter de gamle regler til og med 31. december 2020.

Ved et tilsyn vil anlægget og tilhørende installationer blive prøvet efter i forhold til, om de lever op til de tekniske krav og regler. Det vil blive efterprøvet uanset, om anlægget er projekteret efter de nye eller gamle regler.

Der skal kun laves en projektgodkendelse og ibrugtagningsgodkendelse, hvis Sikkerhedsstyrelsen har modtaget en projektansøgning inden 21. april 2018.

Vi vil i Sikkerhedsstyrelsen fremover lave en risikobaseret udvælgelse af de biogasanlæg og installationer, hvor vi vil lave tilsyn. Hvis dit anlæg bliver udvalgt, vil vi bede dig om den nødvendige dokumentation på anlægget og på anlægsdele og gasinstallationer, før vi kommer.

Ny gasanlægsbekendtgørelse

Vi arbejder i øjeblikket på vejledning til den nye gasanlægsbekendtgørelse. Den vil blive tilgængelig her på www.sik.dk.

Indtil da kan du bruge gasanlægsbekendtgørelsen sammen med vejledningerne til  den dokumentation, som tidligere var nødvendig for en projektgodkendelse som inspiration til at dokumentere sikkerheden ved dit biogasanlæg, procesdele eller gasinstallationer.

Vær opmærksom på, at sikkerhedskrav og det overordnede dokumentationskrav findes i anlægsbekendtgørelsen.  


Vejledninger opdateres løbende - du finder altid den seneste udgave på Sik.dk.

Tjek derfor datoen, hvis du har printet en vejledning og vil være sikker på, at den fortsat er gældende.