Vejledning til blanket til anmeldelse af ændret gasinstallation

Når der foretages væsentlige ændringer af en gasinstallation, skal det anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen. Det sker på en blanket på Virk.dk.

Hvad er en væsentlig ændring af en gasinstallation?

En væsentlig ændring kan være en udvidelse, nedtagning eller flytning af en eksisterende gasinstallation. Det kan også være en ændring, som påvirker gasinstallationens gassikkerhedsmæssige egenskaber og sikkerhedstekniske profil.

Nogle eksempler på væsentlige ændringer:

 • konvertering af installation til anden gaskvalitet
 • ændrede belastningsforhold
 • ændret gasrørsinstallation
 • udskiftning af brændere, kedler eller ovne
 • ændret styre- og sikkerhedsautomatik
 • ændrede bygningsforhold
 • ændrede aftræksforhold
 • hvis et gasapparat flyttes, så rørinstallationen skal ændres
 • ændringer i slange- eller ledningsføringen
 • ændringer til ventilationen

Det betragtes ikke som væsentlige ændringer, hvis der i en eksisterende skoleinstallation monteres sikkerhedskomponenter, for eksempel mag­net­ventiler, labo­ra­torie­sikring eller fyraftens­ventil. Disse ændringer skal derfor ikke anmeldes.

Hvilke regler gælder?

Hvis der laves en væsentlig ændring af en eksisterende installation, skal hele installationen efter ændringen leve op til gældende regler.

Hvis der foretages mindre ændringer, hvor hele installationen fortsat lever op til reglerne i gasreglementet fra dengang, den oprindelige installation blev udført, anses det ikke for en væsentlig ændring.

Hvornår skal ændringen anmeldes?

Anmeldelsen skal foretages, inden installationen sættes i drift. For installationsklasse 7 er der et krav om anmeldelse senest 21 dage før installationen tages i brug.

Hjælp til blanketten - punktet "Søg installation"

Fremsøg installationer
Når ændring af en gasinstallation skal anmeldes, er udgangspunktet adressen. Så hentes automatisk oplysninger om installationen og tilsluttede apparater. Det er oplysninger, der kommer fra tidligere anmeldelser på adressen. Det er muligt at rette forkerte oplysninger om installationen eller apparaterne.

NB! Hvis der ikke er registreret noget om installationen, skal du anmelde den som en ny installation. Se nederste punkt i denne vejledning. 

Installationer
Vælg installation - her får du en liste over installationer, der er registreret på adressen. 
Hvis der er registreret flere installationer, kan du se de apparater, der hører til den enkelte installation, hvis du under "Formål" vælger "Ændre oplysninger om apparat på valgte installation." Så kommer en oversigt over apparaterne, så du derefter kan vælge den rigtige installation til din anmeldelse.

Formål
Hvad vil du udføre med installationen eller tilsluttede apparater? Der er fem valgmuligheder:

 1. Lukke installation – hvis du nedtager en gasinstallation, for eksempel ved skift til fjernvarme eller hvis måler afleveres til gasdistributionsselskabet.
  Når du har valgt funktionen "Luk installation," får du en advarsel om, at den registrerede information fjernes, hvis du fortsætter. Derfor skal du være helt sikker på, at installationen skal lukkes og oplysningerne om den skal slettes, inden du går videre. 
   
 2. Ændring til installation eller installatør – hvis du laver væsentlige ændringer på en gasinstallation uden at udskifte apparater. Det kan fx være udskiftning af aftræk, ændring af ventilation eller ændring af rørføring.
  De tidligere registrerede oplysninger kan ses, men du kan rette i dem, hvis de ikke er korrekte. 
  Beskriv detaljeret i bemærkningsfeltet på blanketten, hvilke ændringer du har foretaget, for eksempel aftrækskode eller ventilationstype.
   
 3. Nedtagning af apparat på valgte installation – hvis du nedtager et af flere apparater, eller vil anmelde en udskiftning, hvor du først anmelder nedtagning af et apparat og derefter opretter nyt apparat på installationen.
  Hvis apparatet, du nedtager, ikke er registreret, skal du kun oprette det ny apparat.
  Når du har valgt funktionen "Luk apparat," får du en advarsel om, at den registrerede information fjernes, hvis du fortsætter. Derfor skal du være helt sikker på, at apparatet skal nedtages og oplysningerne om det skal slettes, inden du går videre.
   
 4. Oprette nyt apparat på valgte installation – hvis du udvider gasinstallationen med nye apparater eller hvis du vil anmelde en udskiftning. Ved udskiftning skal du først anmelde nedtagning af apparat og derefter oprette det ny apparat.
  Her skal du indtaste oplysninger om installationsvirksomhed og evt. virksomhed der indregulerer. 
  Ligeledes skal du beskrive gasapparatet (type, indfyret effekt, fabrikat og model, evt. CE-godkendelse mm.) Du skal også beskrive gastryk, koblinger og slanger.
   
 5. Ændre oplysninger om apparat på valgte installation – hvis et apparat er forkert registreret. Brug kun feltet, hvis du selv har anmeldt apparatet og vil rette oplysninger, du har indtastet forkert.

Hjælp til blanketten - punktet "Generelt"

Hvilken gasart anvendes?
Her skal der vælges en gasart. Hvis der vælges "andet," skal gasarten beskrives i feltet nedenfor.

Hvilken adresse er installationen på?
Adressen er hentet fra en tidligere anmeldelse af installationen. 

Beskriv hvor installationen er placeret?
Giv en præcis beskrivelse af placeringen. 

Hvem er ansvarlig for installationen?
Vælg mellem ejer og bruger. Er du i tvivl, så vælg "Ejer" og skriv navnet på den, der har bestilt  det aktuelle installationsarbejde. 

Som installatør skal du huske at informere ejer eller bruger om, at personoplysningerne bliver videregivet til Sikkerhedsstyrelsen og til gasdistributionsselskabet.

Hvilket selskab er gasdistributionsselskab?
Vælg et selskab på listen.
Bemærk: Selv om HMN og DGD pr. 1. oktober 2019 er samlet i selskabet Evida, skal du ikke angive det som "Anden distributør". Du skal vælge det navn på gasdistributionsselskabet, der var gældende indtil 30. september 2019. 

Hvilken indfyret effekt er der på den samlede gasinstallation?
Ved dette punkt skal der laves en sammentælling af indfyret effekt på alle apparater i installationen.

Hvad er gasinstallationsselskabets installations-ID/EAN-nummer?
Her skal der angives det nummer, som gasinstallationsselskabet har givet installationen. Nogle selskabers oplysninger hentes automatisk ind i blanketten. 

Hjælp til blanketten - punktet "Installatør"

CVR-nummer: Kan slås op i cvr-registret: https://datacvr.virk.dk/data/. Cvr-nummer på en autoriseret eller godkendt virksomhed kan også findes i autorisationsregistret på Sik.dk: https://www.sik.dk/registre/autorisationsregister

Autorisations- eller godkendelsesnummer: Kan slås op i autorisationsregistret på Sik.dk: https://www.sik.dk/registre/autorisationsregister

Når cvr-nummeret tastes ind, udfyldes autorisationsnummer, virksomhedsnavn og adresse automatisk.

Er installationsvirksomhed den samme som indreguleringsvirksomhed?
Dette spørgsmål besvares ved anmeldelser af arbejde, hvor der kræves en indregulering. 

Hvornår idriftsættes installationen?
Hvis du laver en ændring, der ikke vedrører selve installationen, f.eks. hvis du ændrer oplysninger om en installatør, skal du angive den dato, hvor du udfylder anmeldelsen. 

Hjælp til blanketten - punktet "Apparat"

Hvis du vil nedtage, oprette eller ændre oplysninger om et apparat på en installation, kan du under punktet "Vælg formålet" se en oversigt over de apparater, der findes på installationen. 
Det er meget vigtigt, at du vælger det rigtige apparat, når du vil lave ændringer. 

Hvilken gasinstallationsklasse anmeldes?
Der er 6 gasinstallationsklasser at vælge mellem, og det er kort beskrevet i blanketten, hvad klasserne dækker over.

Læs mere om gasinstallationsklasser

Er anmelder forskellig fra udførende installatør?
Det kan f.eks. være en rådgiver, der anmelder ændringen af installationen. I så fald skal installatørens oplysninger angives her.

Angiv aftrækskode og Angiv skorstenskode
Hvis der ikke kan angives kode for et af spørgsmålene, vælges "Ukendt". 

Hjælp til blanketten - punktet "Opsummering"

På sidste side af blanketten får du et overblik over, hvad du har indtastet, inden du indsender anmeldelsen.

Hvad gør jeg, hvis blanketten ikke har oplysninger om installationen?

Hvis der ikke er registreret noget om installationen på blanketten, når du søger på adressen, skal du anmelde installationen som en ny installation. 

Det sker på blanketten til nye installationer.