Valg af elektrisk materiel i forhold til ydre påvirkninger

Når du skal installere elektrisk materiel, skal du være opmærksom på, at materiellet er egnet og beregnet til placeringen og at materiellet kan klare de ydre påvirkninger, som det bliver udsat for.

De rigtige egenskaber

Yderligere skal du være opmærksom på, om materiellet har de egenskaber, som er nødvendige for at installere det der, hvor det er påtænkt. Ved kystnære områder skal du fx tage påvirkningen af salttåger med ind i dine overvejelser, når du vælger det elektriske materiel.

Tidligere fandtes der i SB6 i kapitel 803 en orientering om betydningen af de IP-koder, der anvendes til angivelse af materiellets kapslingsklasse, det vil sige den grad af beskyttelse, som kapslingen yder. I kapitel 802 ”Områder hvor installationen normalt er udsat for fugt eller vand,” fandtes der en figur (Fig. 802), som viste eksempler på minimumskrav til kapslingsklasser for installation i det fri.

Du skal træffe et valg

Kapitel 802 og 803 i SB6 videreføres ikke, så nu skal du selv, på baggrund af din faglighed, vurdere, hvilke egenskaber materiellet skal have for at kunne blive installeret der, hvor det er påtænkt.

Disse forhold bør du som minimum have med i dine overvejelser omkring valg af materiel:

  • Omgivelsestemperatur, herunder solpåvirkning
  • Tilstedeværelse af vand, herunder evt. salttåger
  • Mekaniske påvirkninger, herunder slag og vibrationer
  • Påvirkninger fra mennesker og dyr, herunder gnaverbeskyttelse

For at kunne hjælpe dig er der i DS/HD 60364-5-51:2009+A11:2013 et Anneks ZA. Her er eksempler på andre forhold, som skal overvejes. I Anneks ZA er der en kode, som angiver, hvilke ydre påvirkninger og hvilke nødvendige egenskaber materiellet skal have, når du vælger det og installerer det.

Standardsamling til installationsbekendtgørelsen hjælper i nogle tilfælde

I DS/HD 60364 serien del 7 er der nogle kapitler, hvor der er taget stilling til, hvad du skal være opmærksom på i forhold til ydre påvirkninger. Dvs. der er stillet specifikke krav i følgende kapitler:

Om vejledningen

  • Denne vejledning er lavet i et samarbejde mellem TEKNIQ og Sikkerhedsstyrelsen.
  • Indhold fra standarder er gengivet efter aftale med Dansk Standard.

22. januar 2019