Tilslutningssteder til lampeudtag

Skal du lave et nyt lampestik i en bolig, skal du være opmærksom på kravene om tilslutningssteder til lampeudtag. Tilslutningssteder er loftsudtag og andre lampetilslutningssteder.

Krav til lampeudtag

Lampeudtag til ikke-fastmonterede belysningsarmaturer kan være:

  • fastanbragte klemmer
  • lampestik og stikkontakter, der er lavet efter den danske standard DS 60884-2-D1, stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug
  • DCL for husholdningsbrug efter den europæiske standard DS/EN 61995-2, udstyr til tilslutning af belysningsarmaturer til husholdningsbrug.

I installationsbekendtgørelsen er det specificeret, hvilke stikkontakter og tilslutninger, der kan accepteres. Dette er ikke specificeret i stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6.

Tæller lampestik som en stikkontakt?

Som udgangspunkt er det kun tilgængelige stikkontakter, som tæller med i kravet om antal stikkontakter i et rum. I praksis betyder det, at stikkontakter beregnet til lampeudtag i loftet, ikke tæller med.

Om vejledningen

  • Denne vejledning er lavet i et samarbejde mellem TEKNIQ og Sikkerhedsstyrelsen.
  • Indhold fra standarder er gengivet efter aftale med Dansk Standard.

22. august 2017