Sådan foregår elsyn af boliginstallationer

Et elsyn er en gennemgang af de elektriske installationer i en bolig, typisk en ejerlejlighed eller andelslejlighed.

Elsyn

Her kan du finde et skema og en vejledning til, hvad den autoriserede elinstallatørvirksomhed skal være opmærksom på, når der laves elsyn.

Et elsyn må ikke forveksles med eleftersyn, som er en del af huseftersynsordningen.

Download skema for elsyn

Gennemgang og målinger

Elsynet gennemføres som en visuel gennemgang af den del af installationen, der er umiddelbart tilgængelig. Det suppleres med en stikprøvevis adskillelse af dåser. Desuden demonteres monteringsmateriel og tavler åbnes. Derudover laves der relevante målinger samt en test af fejlstrømsafbryderen.