Ansøgning om dispensation fra stærkstrømsbekendtgørelsen

I overgangsperioden mellem de nye og gamle bekendtgørelser kan du i særlige tilfælde stadig søge om en dispensation fra stærkstrømsbekendtgørelsen. Her kan du se, hvordan du søger om dispensation.
Når du søger om dispensation skal der både udfyldes en ansøgning og ejererklæring.

Sådan søger du

Hvad skal ansøgningen indeholde?

På ansøgningsblanketten skal du have følgende med:

  • Oplysninger om hvem der søger
  • Hvilken adresse der søges for
  • Hvilke bestemmelser der søges dispensation fra
  • En kort begrundelse for, hvorfor du søger om dispensation
  • CVR nummer på ansøger og ejer

Hvis du ikke har tilstrækkelige informationer med i din ansøgning, kan vi ikke behandle den.

Du kan ikke søge om dispensation, som tilsidesætter det grundlæggende sikkerhedsniveau eller de generelle sikkerhedskrav i bekendtgørelsen.

Hvem kan søge?

Det er kun ejeren af installationen, som kan få en dispensation. Hvis du søger på vegne af ejeren, skal du have en underskrift fra ejeren på ansøgningsblanketten.

Har du brug for hjælp?