Ansøgning om dispensation til fortsat brug af stærkstrømsbekendtgørelsen

Du skal søge om dispensation, hvis du skal arbejde efter stærkstrømsbekendtgørelsen, når overgangsperioden for elektriske installationer og anlæg slutter. Her kan du se, hvordan du søger om dispensation.

Overgangsordninger

Du skal være opmærksom på, at der er forskellige overgangsordninger for elektriske installationer og anlæg.

Sådan søger du

Hvis du skal søge om dispensation, skal du udfylde en ansøgningsblanket med relevant baggrundsmateriale og sende den til os på sik@sik.dk .

Blanket til ansøgning om dispensation til fortsat brug af stærkstrømsbekendtgørelsen

Hvad skal ansøgningen indeholde?

På ansøgningsblanketten skal du oplyse os om følgende:

  • Oplysninger om hvem der søger
  • Hvilken adresse der søges for
  • Hvilke bestemmelser der søges dispensation fra
  • Hvorfor du søger om dispensation
  • CVR nummer på ansøger og ejer

Hvis du ikke har tilstrækkelige oplysninger med i din ansøgning, kan vi ikke behandle den.

Du kan ikke søge om dispensation, som tilsidesætter det grundlæggende sikkerhedsniveau eller de generelle sikkerhedskrav i bekendtgørelsen.

Hvem kan søge?

Det er kun ejeren af installationen, som kan få en dispensation. Hvis du søger på vegne af ejeren, skal du have en underskrift fra ejeren på ansøgningsblanketten.

Har du brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål til ansøgningen om dispensation, er du velkommen til at kontakte os på sik@sik.dk.