Ansøgning om dispensation fra bekendtgørelserne om elsikkerhed

I særlige tilfælde kan du søge om dispensation fra bekendtgørelserne om elsikkerhed. Her kan du se, hvordan du søger om dispensation.

Send en ansøgning

Hvis du skal søge om dispensation, skal du udfylde en ansøgningsblanket med relevant baggrundsmateriale på Virk.dk

Hvad skal ansøgningen indeholde?

På ansøgningsblanketten skal du oplyse os om følgende:

  • Oplysninger om hvem der søger
  • Hvilken adresse der søges for
  • Hvilke bestemmelser der søges dispensation fra
  • En kort begrundelse for, hvorfor du søger om dispensation
  • CVR nummer på ansøger og ejer

Det er vigtigt, at du får tilstrækkelige oplysninger med i din ansøgning, så vi hurtigt kan behandle den.

Du kan ikke søge om dispensation, som tilsidesætter det grundlæggende sikkerhedsniveau i elsikkerhedsloven eller de generelle sikkerhedskrav i bekendtgørelserne.

Hvem kan søge?

Det er kun ejeren af installationen, som kan få en dispensation. Hvis du søger på vegne af ejeren, skal du have en underskrift fra ejeren på ansøgningsblanketten.

Har du brug for hjælp?