Ansøgning om dispensation fra stærkstrømsbekendtgørelsen

Hvis du har fået dispensation til fortsat brug af stærkstrømsbekendtgørelsen, kan du stadig søge om dispensation fra nogle af bestemmerne i stærkstrømsbekendtgørelsen. Her kan du se, hvordan du søger om dispensation.

Når du søger om dispensation, skal du udfylde en ansøgning. Hvis det ikke er ejeren, der søger om dispensation, skal ejeren udfylde en ejererklæring.

Sådan søger du

Hvad skal ansøgningen indeholde?

På ansøgningsblanketten skal du have følgende med:

  • Oplysninger om hvem der søger
  • Hvilken adresse der søges for
  • Hvilke bestemmelser der søges dispensation fra
  • En kort begrundelse for, hvorfor du søger om dispensation
  • CVR nummer på ansøger og ejer

Hvis du ikke har tilstrækkelige informationer med i din ansøgning, kan vi ikke behandle den.

Du kan ikke søge om dispensation, som tilsidesætter det grundlæggende sikkerhedsniveau eller de generelle sikkerhedskrav i bekendtgørelsen.

Sådan erklærer ejeren sig enig

Det er kun ejeren af installationen eller anlægget, som kan opnå dispensation, og derfor skal ejeren erklære sig indforstået med ansøgningen, hvis det er en anden der søger på hans vegne.

Når du har udfyldt denne blanket, skal du sende en kopi til ejeren af anlægget/installationen. Ejeren skal derefter udfylde og indsende blanketten ”dispensation fra elsikkerhedsbekendtgørelserne, ejererklæring”. Først derefter kan Sikkerhedsstyrelsen behandle din ansøgning.

Har du brug for hjælp?