Vand-, afløbs- og kloakområdet – find den rette myndighed

Sikkerhedsstyrelsen er kun myndighed på den del af vand-, afløbs- og kloakområdet, som handler om autorisation. De tekniske regler for udførelsen reguleres igennem bygningsreglementet, der hører under Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Regler for vand-, afløbs- og kloakarbejde

Gå ind på bygningsreglementet og læs mere om reglerne for vand-, afløbs- og kloakarbejde.

Du skal kontakte din kommune for at få svar på spørgsmål til bygningsreglementet.

Hvis du vil søge om at blive autoriseret virksomhed inden for vand, afløb eller kloak, kan du læse mere om autorisation og gældende autorisationslovgivning her på hjemmesiden.