Hvem behandler ansøgninger på fyrværkeriområdet?

Sikkerhedsstyrelsen og den enkelte kommune behandler henvendelser på fyrværkeriområdet. Du kan her se en oversigt over, hvem der behandler de ansøgninger, der findes på området.

Rollefordeling

Både Sikkerhedsstyrelsen og kommunen behandler ansøgninger og anmeldelser på fyrværkeriområdet. Herunder kan du se, hvem der behandler hvad.

Sikkerhedsstyrelsen

Kommunerne

Kommunens rolle på fyrværkeriområdet

Ifølge bekendtgørelsen på fyrværkeriområdet er det kommunalbestyrelsen, der skal give tilladelse til salg af fyrværkeri. I praksis vil det ofte betyde, at kommunen har ”overdraget” området til det lokale beredskab, der hermed giver tilladelsen. Du kan kontakte din kommune for at høre, hvem der varetager opgaven i netop dit område.