Hvordan bliver jeg kursusudbyder?

Her kan du læse om, hvordan du bliver godkendt til at udbyde uddannelser som festfyrværker eller scenefyrværker. Du kan også læse om at blive godkendt til at afholde repetitionsprøven.

Bliv kursusudbyder

Som kursusudbyder kan du blive godkendt til at afholde enten festfyrværker- eller scenefyrværkeruddannelsen eller begge uddannelser, og du kan også blive godkendt til at afholde repetitionsprøve for scene- og festfyrværkere.

Krav til kursusudbydere

Sikkerhedsstyrelsen fastsætter de formelle krav til uddannelsernes indhold og omfang. Styrelsen har på nuværende tidspunkt fastsat minimumskrav til uddannelsens indhold og omfang. Du kan læse kravene herunder.

Sikkerhedsstyrelsen stiller formelle krav til uddannelsens indhold og omfang. Desuden bliver der stillet krav om, at underviserne kan formidle materialet til kursisterne på en letforståelig måde. Derudover forventes underviserne at have et tilstrækkeligt kendskab til de faglige emner. Der stilles også krav om, at underviserne har erfaring med at undervise eller har en uddannelse som underviser. 

Der stilles ikke specifikke krav til uddannelsesbaggrund, men den faglige viden skal afspejle det emne, der undervises i.

Ved undervisning i de praktiske øvelser er det vigtigt, at underviserne selv er godkendte fest- eller scenefyrværkere og at underviserne har en længerevarende praktisk erfaring.

Hvis du har interesse i at blive godkendt som kursusudbyder, kan du kontakte Sikkerhedsstyrelsen.

Hent en oversigt over festfyrværkeruddannelsen