Sådan skal kontrolinstanser indberette et KLS

Denne vejledning er til de godkendte kontrolinstanser, der godkender kvalitetsledelsessystemer i autoriserede virksomheder inden for el, vvs og kloak samt godkendte virksomheder på gasområdet. Her kan du læse mere om, hvordan en godkendelse af et KLS skal indberettes i SIDIS-systemet.

Forhåndsgodkendelse af kvalitetsledelesessystem

Det er dig som godkendt kontrolinstans, der forhåndsgodkender en virksomheds kvalitetsledelsessystem (KLS), inden den kan søge om autorisation eller godkendelse. 

Hvis du som kontrolinstans har udstedt en forhåndsgodkendelse inden den 24. april 2019, skal virksomheden indsende forhåndsgodkendelsen til os sammen med sin ansøgning om autorisation.

Hvis du udsteder en forhåndsgodkendelse til en virksomhed efter den 24. april 2019, skal du gøre det direkte i SIDIS. Når du udsteder en forhåndsgodkendelse i SIDIS, modtager vi den digitalt, og virksomheden skal derfor ikke længere selv vedhæfte den til sin ansøgning. 

En forhåndsgodkendelse er gyldig i 12 måneder. 

Den første efterprøvning af virksomhedens KLS

Virksomhedens KLS skal være endeligt godkendt, inden der er gået 12 måneder efter virksomheden har fået sin autorisation eller gasgodkendelse fra os.

Det betyder, at du som kontrolinstans skal besøge virksomheden og efterprøve dens KLS i god tid, så eventuelle afvigelser kan nå at blive lukket og du kan lave en godkendelse inden for fristen på 12 måneder.

Efterprøvningen og godkendelsen skal altid indberettes til os i Sikkerhedsstyrelsen. 

Det gør du på følgende måde:

  • Udfyld og indsend blanketten "Kontrolinstansen indberetning til Sikkerhedsstyrelsen" (PDF) 
  • Indberet den endelige godkendelse i SIDIS

De løbende efterprøvninger af virksomhedens KLS

En virksomheds KLS skal løbende efterprøves og godkendes inden for 24 måneder. Det er vigtigt, at efterprøvningen bliver planlagt og gennemført med intervaller, så en fornyet godkendelse af KLS er på plads inden udløbet af de 24 måneder. 

De løbende efterprøvninger skal altid indberettes til os i Sikkerhedsstyrelsen. 

Det gør du på følgende måde: 

  • Indberet efterprøvningsresultatet og godkendelse i SIDIS.

Hvis virksomhedens KLS ikke kan godkendes

Hvis du ikke kan godkende virksomhedens KLS eller hvis dit samarbejde med virksomheden stopper, skal dette også indberettes til os.

Det gør du på følgende måde: 

  • Udfyld og indsend blanketten "Kontrolinstansens indberetning til Sikkerhedsstyrelsen".

I vores vejledning herunder om KLS kan du læse mere om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet, virksomheder med virksomhedsgodkendelser på gasområdet og kontrolinstanser.