Love og regler om fyrværkeri

Her kan du læse om love og regler på fyrværkeriområdet.

Fyrværkeriområdet er reguleret af fyrværkeriloven og af EU’s pyrotekniske direktiv, der er implementeret i dansk lovgivning som en række bekendtgørelser.

Fyrværkeriloven

Fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler er lovreguleret i fyrværkeriloven. 

Bekendtgørelserne på fyrværkeriområdet

Da bekendtgørelserne på fyrværkeriområdet består af bekendtgørelser med en række ændringsbekendtgørelser, anbefaler vi, at du downloader den sammenskrevne version af den bekendtgørelse, du gerne vil læse.

Download bekendtgørelse 1423 - sammenskrevet

Bekendtgørelse om krav til den der arbejder med fyrværkeri

Vil du se de enkelte bekendtgørelser og ændringsbekendtgørelser om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, kan du finde dem via linkene nedenfor.

Download bekendtgørelse 1424 - sammenskrevet