Coronavirus/covid-19 og Sikkerhedsstyrelsen

Som følge af coronavirus-epidemien sker der ændringer for mange, der udfører opgaver inden for Sikkerhedsstyrelsens myndighedsområder. Her giver vi et overblik.

Sikkerhedsstyrelsens medarbejdere arbejder hjemmefra

For at mindske risikoen for spredning af covid-19-smitte, er det besluttet, at statsligt ansatte skal arbejde hjemmefra i videst muligt omfang. Derfor vil Sikkerhedsstyrelsens medarbejdere fra torsdag 12. marts arbejde hjemmefra.

De arbejdsopgaver, der kan løses ved hjemmearbejde vil blive løst på samme måde, som når medarbejderne er på arbejdspladsen:

  • Telefonerne er åbne mandag-torsdag kl. 8-15 og fredag kl. 8-14
  • E-mail til sik@sik.dk besvares fortsat inden for normal arbejdstid mandag-fredag
  • Henvendelser til Sikkerhedsstyrelsen via Facebook besvares som hidtil
  • Behandling af ansøgninger og anmeldelser samt øvrig sagsbehandling foregår fortsat
     

Fysiske tilsyn aflyses indtil videre

Af hensyn til smitterisikoen vil der indtil videre ikke blive gennemført fysiske tilsyn. Planlagte tilsyn vil blive aflyst og dem, der har fået varslet et tilsyn, vil blive informeret.

Kontakt os, hvis du får problemer med en tidsfrist

Som følge af coronavirus-epidemien har Sikkerhedsstyrelsen haft nogle henvendelser om dispensationer og udskydelse af tidsfrister.

Det er vigtigt, at du kontakter Sikkerhedsstyrelsen, hvis du risikerer at overskride en tidsfrist. Ring på tlf. 3373 2000 eller skriv til sik@sik.dk for at få en konkret aftale om, hvordan du skal forholde dig.

Audit af KLS kan ændres

På grund af coronavirus-epidemien har myndighederne indført en række restriktioner for at mindske smitterisikoen.

Disse tiltag kan også have betydning for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet. Hvis du skal have efterprøvet dit kvalitetsledelsessystem af din kontrolinstans inden for den nærmeste tid, kan det på grund af myndigheders restriktioner eller af frygt for smitte være vanskeligt at få gennemført audit som planlagt.

Som autoriseret virksomhed skal du have efterprøvet dit kvalitetsledelsessystem med intervaller, så en fornyet godkendelse af kvalitetsledelsessystemet ikke overstiger 2 år. Sker dette ikke, vil Sikkerhedsstyrelsen normalt skulle tilbagekalde din autorisation.

I den aktuelle situation giver Sikkerhedsstyrelsen mulighed for, at efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer kan ske over Skype som videomøder, suppleret med fremsendelse af dokumenter mv.

Er dette ikke en mulighed, kan du udskyde dit auditbesøg. Hvis du ikke når at få efterprøvet og gengodkendt dit kvalitetsledelsessystem inden udløb, kan Sikkerhedsstyrelsen give dispensation til, at du i en periode ikke har et godkendt kvalitetsledelsessystem. Det er et krav, at udskydelse af audit skyldes coronavirus. Dispensationen vil i første omgang gælde for marts og april måned. Sikkerhedsstyrelsen vil kunne kræve dokumentation for, at aflysning af audit skyldes coronavirus.

OPDATERING 26. MARTS: Det er muligt at få dispensation for afprøvning af kvalitetsledelsessystem frem til 13. juli 2020.

Du sender din dispensationsansøgning via email til sik@sik.dk.

Fyrværkere får forlænget godkendelse

For festfyrværkere og scenefyrværkere, hvis godkendelser udløber i perioden frem til 6. maj 2020, bliver godkendelsen forlænget frem til 1. september 2020. Dette skyldes, at repetitionskurser i marts/april er blevet aflyst.

Tatovører og solcentre skal holde lukket

Fra 18. marts kl. 10 og foreløbigt til og med 13. april er der et midlertidigt forbud mod liberale erhverv med tæt kontakt til kunderne. Dette gælder bl.a. tatovører. 

Der gælder i samme periode et forbud mod sports- og fritidsfaciliteter, blandt andet solcentre.

Begge forbud er indført for at begrænse spredningen af corona-smitte.

Vejledning ved køb af værnemidler

Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning, hvis du køber personlige værnemidler ind. 

Se vejledningen her: https://www.sik.dk/erhverv/produkter/vejledninger/personlige-vaernemidler/naar-du-koeber-personlige-vaernemidler-ind

Kan du levere personlige værnemidler?

Fabrikanter, importører og forhandlere, der kan levere personlige værnemidler som fx masker, mundbind og beskyttelsesdragter, skal henvende sig til Lægemiddelstyrelsen. Der er kontaktoplysninger på www.coronasmitte.dk.

Har du brug for vejledning, før du henvender dig, så kontakt Sikkerhedsstyrelsen. Vi arbejder tæt sammen med Lægemiddelstyrelsen, blandt andet med kontrol af dokumentation for produkter. Ring på tlf. 3373 2000 eller skriv til sik@sik.dk.

NB! Hvis det drejer sig om håndsprit, skal Miljøstyrelsen kontaktes. Der er oplysninger her: https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2020/mar/vejledning-omkring-lovlig-markedsfoering-af-haandsprit-og-haanddesinfektionsmidler/

Personlige værnemidler til brug i sundhedssektoren skal være produceret ud fra europæiske eller internationale standarder.

Dansk Standard stiller i den aktuelle situation standarderne for medicinsk beskyttelsesudstyr gratis til rådighed: https://www.ds.dk/da/nyhedsarkiv/2020/3/standarder-for-medicinsk-beskyttelsesudstyr-stilles-gratis-til-raadighed

Eksport af sundheds-værnemidler uden for EU kræver tilladelse

EU-Kommissionen har hastevedtaget en begrænsning i eksport af visse personlige værnemidler til lande uden for EU.

Hvis en virksomhed ønsker at eksportere sundheds-værnemidler, fx handsker, beskyttelsesdragter og masker, kræver det derfor eksporttilladelse fra Erhvervsstyrelsen.

Læs mere om begrænsningerne og ansøgning om tilladelse her: https://eksportkontrol.erhvervsstyrelsen.dk/ansoegning-om-vaernemidler-vedr-covid-19

Der er ligeledes information om den midlertidige eksportbegrænsning på Virksomhedsguiden: https://preprod.virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/e-handel/artikler/-til-dig-der-er-virksomhedsejer-/fb534cb0-8856-4193-864b-f8d4c62e4923/

Bygningssagkyndige: Lyt til myndighedernes anbefalinger

Vi har i Sikkerhedsstyrelsen fået nogle spørgsmål, om man fortsat må lave huseftersyn trods restriktionerne som følge af coronaepidemien.

Da bygningssagkyndige er selvstændige erhvervsdrivende, er det op til den enkelte virksomhed at vurdere, om det er forsvarligt af hensyn til risikoen for coronasmitte at lave et huseftersyn i øjeblikket.

I Sikkerhedsstyrelsen følger vi regeringens anbefalinger til foranstaltninger, der kan mindske risikoen for smitte. Det opfordrer vi også andre til at gøre.

Sikkerhedsstyrelsens medarbejdere arbejder hjemmefra, men telefoner og e-mail er åbne som normalt.

Vær opmærksom på, at tekniske revisioner kan blive aflyst. Det er de enkelte tekniske revisorer, der afgør, om de ønsker at udskyde en teknisk revision af en tilstandsrapport.

Følg med på www.coronasmitte.dk og www.virksomhedsguiden.dk.

Sporbarhed for tobaksvarer skal være på plads 1. april 2020

Sikkerhedsstyrelsen kan ikke give dispensation fra track and trace-reglerne omkring sporbarhed for tobaksvarer, der træder fuldt i kraft 1. april 2020. Det er fælles EU-regler, og EU-Kommissionen ventes ikke at ændre på tidsfristen som følge af corona-epidemien.

Det kan især være grossister og vognmænd, der oplever problemer, når EU-sporbarhedssystemet fra 1. april 2020 ikke længere accepterer fejl-indtastninger, så man ikke har adgang til at flytte produkter videre i leverandørkæden. Den, der oplever en fejl, må selv finde frem til registreringsfejlen i leverandørkæden og få den rettet op med korrekte indtastninger i sporbarhedssystemet.


Indholdet er senest opdateret 2. april 2020