Coronavirus/covid-19 og Sikkerhedsstyrelsen

Som følge af coronavirus-epidemien sker der ændringer for mange, der udfører opgaver inden for Sikkerhedsstyrelsens myndighedsområder. Her giver vi et overblik, blandt andet over indsatsen omkring personlige værnemidler.

Vejledning ved køb af værnemidler

Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning, hvis du køber personlige værnemidler ind til sundhedssektoren. 

Se vejledningen her: https://www.sik.dk/erhverv/produkter/vejledninger/personlige-vaernemidler/naar-du-koeber-personlige-vaernemidler-ind

Ligeledes har vi en vejledning, hvis du vil købe værnemidler til brug i forbindelse med dit arbejde eller privat.

Se vejledningen her: https://www.sik.dk/erhverv/produkter/personlige-vaernemidler/vejledninger/gode-raad-hvis-du-skal-koebe-vaernemidler

Tatovører og solcentre må åbne igen fra 20. april kl. 10

Det midlertidige forbud mod liberale erhverv med tæt kontakt til kunderne, bl.a. tatovører, og solcentre ophæves fra mandag den 20. april kl. 10.  

Det er en forudsætning, at retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen følges. Retningslinjerne kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk.

Arbejdstilsynet har sammen med Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejdet vejledninger til bl.a. tatovører. Vejledningerne kan ses på Arbejdstilsynets hjemmeside www.at.dk.

Kontakt os, hvis du får problemer med en tidsfrist

Som følge af coronavirus-epidemien har Sikkerhedsstyrelsen haft nogle henvendelser om dispensationer og udskydelse af tidsfrister.

Det er vigtigt, at du kontakter Sikkerhedsstyrelsen, hvis du risikerer at overskride en tidsfrist. Ring på tlf. 3373 2000 eller skriv til sik@sik.dk for at få en konkret aftale om, hvordan du skal forholde dig.

Sikkerhedsstyrelsens medarbejdere arbejder hjemmefra

For at mindske risikoen for spredning af covid-19-smitte, er det besluttet, at statsligt ansatte skal arbejde hjemmefra i videst muligt omfang. Derfor har Sikkerhedsstyrelsens medarbejdere fra torsdag 12. marts arbejdet hjemmefra. Fra 27. maj vil mange medarbejdere igen være på arbejdspladsen, mens andre i en periode fortsat vil løse deres arbejdsopgaver hjemmefra, på samme måde, som når medarbejderne er på arbejdspladsen:

  • Telefonerne er åbne mandag-torsdag kl. 8-15 og fredag kl. 8-14
  • E-mail til sik@sik.dk besvares fortsat inden for normal arbejdstid mandag-fredag
  • Henvendelser til Sikkerhedsstyrelsen via Facebook besvares som hidtil
  • Behandling af ansøgninger og anmeldelser samt øvrig sagsbehandling foregår fortsat
     

Fysiske tilsyn genoptages fra 27. maj

Af hensyn til smitterisikoen har der siden 12. marts ikke været gennemført fysiske tilsyn. Fra onsdag den 27. maj genoptages tilsyn på alle Sikkerhedsstyrelsens myndighedsområder.

Audit af KLS kan ændres

På grund af coronavirus-epidemien har myndighederne indført en række restriktioner for at mindske smitterisikoen.

Disse tiltag kan også have betydning for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet. Hvis du skal have efterprøvet dit kvalitetsledelsessystem af din kontrolinstans inden for den nærmeste tid, kan det på grund af myndigheders restriktioner eller af frygt for smitte være vanskeligt at få gennemført audit som planlagt.

Som autoriseret virksomhed skal du have efterprøvet dit kvalitetsledelsessystem med intervaller, så en fornyet godkendelse af kvalitetsledelsessystemet ikke overstiger 2 år. Sker dette ikke, vil Sikkerhedsstyrelsen normalt skulle tilbagekalde din autorisation.

I den aktuelle situation giver Sikkerhedsstyrelsen mulighed for, at efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer kan ske over Skype som videomøder, suppleret med fremsendelse af dokumenter mv.

Er dette ikke en mulighed, kan du udskyde dit auditbesøg. Hvis du ikke når at få efterprøvet og gengodkendt dit kvalitetsledelsessystem inden udløb, kan Sikkerhedsstyrelsen give dispensation til, at du i en periode ikke har et godkendt kvalitetsledelsessystem. Det er et krav, at udskydelse af audit skyldes coronavirus. Dispensationen vil i første omgang gælde for marts og april måned. Sikkerhedsstyrelsen vil kunne kræve dokumentation for, at aflysning af audit skyldes coronavirus.

OPDATERING 26. MARTS: Det er muligt at få dispensation for afprøvning af kvalitetsledelsessystem frem til 13. juli 2020.

Du sender din dispensationsansøgning via email til sik@sik.dk.

Fyrværkere får forlænget godkendelse

For festfyrværkere og scenefyrværkere, hvis godkendelser udløber i perioden frem til 6. maj 2020, bliver godkendelsen forlænget frem til 1. september 2020. Dette skyldes, at repetitionskurser i marts/april er blevet aflyst.

Bygningssagkyndige: Lyt til myndighedernes anbefalinger

Vi har i Sikkerhedsstyrelsen fået nogle spørgsmål, om man fortsat må lave huseftersyn trods restriktionerne som følge af coronaepidemien.

Da bygningssagkyndige er selvstændige erhvervsdrivende, er det op til den enkelte virksomhed at vurdere, om det er forsvarligt af hensyn til risikoen for coronasmitte at lave et huseftersyn i øjeblikket.

I Sikkerhedsstyrelsen følger vi regeringens anbefalinger til foranstaltninger, der kan mindske risikoen for smitte. Det opfordrer vi også andre til at gøre.

Sikkerhedsstyrelsens medarbejdere arbejder hjemmefra, men telefoner og e-mail er åbne som normalt.

Vær opmærksom på, at tekniske revisioner kan blive aflyst. Det er de enkelte tekniske revisorer, der afgør, om de ønsker at udskyde en teknisk revision af en tilstandsrapport.

Følg med på www.coronasmitte.dk og www.virksomhedsguiden.dk.


Indholdet er senest opdateret 25. maj 2020