Sikkerhedsstyrelsen

Lov og regler om tobaksvarer

EU har vedtaget et nyt tobaksvaredirektiv – det betyder ny lovgivning på tobaksområdet.


Ny lovgivning i Danmark
Det nye EU-direktiv betyder, at der kommer ny lovgivning i Danmark. Lov om tobaksvarer m.v. gælder for tobaksvarer og relaterede produkter.

Om direktivet
Tobaksvaredirektivet regulerer tobaksvarer og relaterede produkter. Direktivet har til formål at sikre mere ens lovgivning imellem medlemslandene på tobaksområdet. Der kommer som noget nyt et forbud mod markedsføring af cigaretter og rulletobak med en kendetegnende aroma.

Desuden indføres en forpligtelse til at anmelde nye kategorier af tobaksvarer samt en registreringspligt for detailforhandlere af tobaksvarer, der markedsfører tobaksvarer til forbrugere her i landet eller i et andet EU/EØS-land ved hjælp af fjernsalg på tværs af grænser. Direktivet indfører også regler for markedsføring af relaterede produkter, herunder urtebaserede rygeprodukter.

Ikrafttrædelsesdato
De nye regler for tobaksvarer træder i kraft den 9. juni 2016.

Links
Du kan få yderligere information om området via nedenstående links.

Direktivet om tobaksvarer og e-cigaretter:
Link til direktivet om tobaksvarer og e-cigaretter

Lov om tobaksvarer m.v. Vedtaget den 2. juni 2016.
Link til Retsinformation.dk

Bekendtgørelse om indberetning af tobaksvarer og urtebaserede rygeprodukter samt anmeldelse af nye kategorier af tobaksvarer m.v.
Link til Retsinformation.dk  

Bekendtgørelse om grænseværdier, sundhedsadvarsler og alderskontrolsystem m.v. af tobaksvarer m.v.
Link til Retsinformation.dk

Bekendtgørelse  om undersøgelser af konkrete tilsætningsstoffer i tobaksvarer og nærmere krav til mærkning og emballering af cigaretter og rulletobak mv.
Link til Retsinformation.dk

EU-kommissionens hjemmeside om elektroniske cigaretter og tobaksvarer:
Link til EU-kommissionens hjemmeside

Forbrugerombudsmanden – ved spørgsmål om reklame og markedsføring
Link til Forbrugerombudsmanden

Sundhedsstyrelsen:
Link til Sundhedsstyrelsen