Sikkerhedsstyrelsen

Indberetning og anmeldelse

Læs mere om kravene til indberetning og anmeldelse.


Indberet oplysninger om tobaksvarer hos Sikkerhedsstyrelsen og Europa-Kommissionen
Fabrikanter og importører af tobaksvarer, der markedsføres i Danmark, skal indberette oplysninger om alle ingredienser i tobaksvarerne til Sikkerhedsstyrelsen.

Oplysninger om ingredienser og emissioner skal indberettes for alle tobaksvarer
For information om hvilke oplysninger, der skal indberettes, henvises til kapitel 3 ”Indberetning af oplysninger om tobaksvarer til Sikkerhedsstyrelsen og Europa-Kommissionen” i Lov om tobaksvarer m.v.

Rapport om undersøgelse af tilsætningsstoffer
Fabrikanter og importører skal udføre omfattende undersøgelser af tilsætningsstoffer opført på Kommissionens prioriterede liste. Der skal udarbejdes og sendes en rapport til Sikkerhedsstyrelsen og Kommissionen.

Krav om godkendelse og kontrol af laboratorier, der udfører målinger af emissionsindhold
Sikkerhedsstyrelsen kan efter ansøgning godkende laboratorier til at kontrollere målinger af emissionsindholdet af tjære, nikotin og kulilte i cigaretter. For at opnå godkendelse skal laboratoriet være akkrediteret af DANAK, Den Danske Akkrediteringsfond, eller af et tilsvarende andet Europæisk akkrediteringsorgan. Et laboratorie, der ønsker godkendelse eller er godkendt, må ikke være ejet eller direkte eller indirekte kontrolleret af tobaksindustrien.

Hvis et laboratorium er interesseret i at ansøge om at blive et godkendt laboratorium til at kontrollere målinger af emissionsindholdet af tjære, nikotin og kulilte i cigaretter, så skal laboratoriet kontakte Sikkerhedsstyrelsen.

Årlig indberetning  
Fabrikanter og importører af tobaksvarer, der markedsføres her i landet, skal for produkter, som de markedsfører, senest den 1. maj hvert år indberette oplysninger om salgsvolumen for det foregående år til Sikkerhedsstyrelsen.
Du skal være opmærksom på, at data for indeværende år skal indberettes som et supplement til eventuelt tidligere indberettede data. Du skal sørge for, at data indberettet i tidligere år forbliver synlige.

Urtebaserede rygeprodukter skal indberettes til Sikkerhedsstyrelsen
Fabrikanter og importører, der markedsfører urtebaserede rygeprodukter, skal indberette oplysninger om produkternes sammensætning til Sikkerhedsstyrelsen.

Nye kategorier af tobaksvarer skal anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen
Nye kategorier af tobaksvarer må kun markedsføres her i landet, hvis de er anmeldt til Sikkerhedsstyrelsen. Anmeldelse skal indgives af enhver fabrikant og importør, der ønsker at markedsføre en ny kategori af tobaksvarer. Det skal ske senest seks måneder før den ønskes markedsført.

Alle anmeldelser og indberetninger omkring tobaksvarer til Sikkerhedsstyrelsen skal foretages digitalt via det fælles EU-system, EU-CEG - Central Entry Gate.
Læs mere om indberetningen til EU-CEG på EU Kommissionens hjemmeside:

Link til EU-kommissionens hjemmeside