Sikkerhedsstyrelsen

Fjernsalg over grænser

Hvis du vil markedsføre tobaksvarer til forbrugere ved hjælp af fjernsalg på tværs af landegrænser, skal du lade dig registrere hos Sikkerhedsstyrelsen.


Detailforhandlere skal registreres
Alle detailforhandlere, der vil markedsføre tobaksvarer til forbrugere ved hjælp af fjernsalg på tværs af landegrænser (for eksempel ved nethandel), skal lade sig registrere hos Sikkerhedsstyrelsen.

Det gælder både, hvis detailforhandleren er etableret i Danmark og vil sælge til forbrugere i et andet EU/EØS land og, hvis detailforhandleren er etableret i et andet EU/EØS land og vil sælge til forbrugere i Danmark.

Detailforhandlere skal endvidere drive et alderskontrolsystem, så der ikke bliver solgt tobaksvarer til personer under 18 år.

Ved fjernsalg på tværs af grænser forstås fjernsalg til forbrugere, hvor forbrugeren på tidspunktet for bestilling af produktet befinder sig i et andet EU/EØS-land end det land, hvor detailforhandleren er etableret.

Hvis du kun ønsker at markedsføre produktet indenfor Danmarks grænser, er der ikke tale om et fjernsalg på tværs af landegrænser.

Sådan gør du
Registreringen til Sikkerhedsstyrelsen skal ske via en officiel blanket. Du finder blanketten på Erhvervsportalen eller Business in Denmark / ”Kvikskranken”.

Link til Erhvervsportalen

Link til Business in Denmark / ”Kvikskranken””

Hvis der kommer ændringer i oplysningerne, skal dette meddeles til Sikkerhedsstyrelsen.

Markedsføringen må først påbegyndes, når Sikkerhedsstyrelsen har bekræftet, at registreringen har fundet sted.

Se en opdateret liste her
Sikkerhedsstyrelsen offentliggør og opdaterer løbende en liste over registrerede detailforhandlere på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

Liste over indgående fjernsalg

Liste over udgående fjernsalg