Sikkerhedsstyrelsen
  1. Print
  2. Zoom ind
  3. Zoom ud

Overensstemmelseserklæring

EU-overensstemmelseserklæringen er fabrikantens eller importørens dokumentation til myndighederne for, at et produkt lovligt kan markedsføres i Europa. Et væsentlig element er, at produktets elektriske sikkerhed er i orden.Overensstemmelseserklæringen er sidste skridt på vejen mod CE-mærket. Som producent har du selv ansvaret for at foretage en risikovurdering, sammensætte den tekniske dokumentation samt udfylde og underskrive overensstemmelseserklæringen. Herefter kan du sætte CE-mærket på dit produkt. Overensstemmelseserklæringen indeholder blandt andet:

  • producentens navn og adresse
  • entydig reference til produktet
  • angivelse af det direktiv erklæringen relaterer til
  • dato og underskrift

Når der er udfærdiget en EU-overensstemmelseserklæring for produktet, kan det få en CE-mærkning.

Sikkerhedsstyrelsen anbefaler, at den danske importør selv opbevarer en kopi af overensstemmelseserklæringen, men det er ikke et krav. Kravet er, at erklæringen opbevares inden for EU, og den skal opbevares i mindst 10 år, efter at produktion og salg er ophørt.


Sidst opdateret: 08-sep-2016
Kontaktperson: webmaster