Sikkerhedsstyrelsen
  1. Print
  2. Zoom ind
  3. Zoom ud

Produkter til børn og babyer - love og regler

Vi har samlet gældende love og regler for produkter til børn og babyer. Se reglerne for legetøj, legepladsredskaber og babyudstyr.Sikkerhedsstyrelsen administrerer den generelle produktsikkerhed. Ved produkter til børn og babyer betyder det, at vi har ansvar for at kontrollere sikkerheden inden for følgende områder:

De tre områder bliver dækket af Produktsikkerhedsloven, Legetøjsdirektivet og Legetøjsbekendtgørelsen.

Produktsikkerhedsloven
Produktsikkerhedsloven gælder produkter, der bliver fremstillet, udbudt, solgt, tilbudt eller udført i Danmark, eller som er bestemt for udførelse til andre EU-lande.

Link til Produktsikkerhedsloven

Legetøjsbekendtgørelsen
Legetøj bliver primært reguleret i Legetøjsbekendtgørelsen. Er der tale om et produkt, der klart er konstrueret eller bestemt til legeformål for børn under 14 år, er produktet defineret som et stykke legetøj og er derfor dækket af legetøjsbekendtgørelsen.

Den 3. april 2017 trådte en ny legetøjsbekendtgørelse i kraft 

Vær opmærksom på, at nogle regler for kemikalieindholdet i legetøj først træder i kraft fra den 24. november 2017.

Link til ny Legetøjsbekendtgørelse

Legetøjsdirektivet
Legetøjsdirektivet er implementeret i dansk lov i legetøjsbekendtgørelsen. Direktiverne anviser altid alternativer til brug af standarder, men det er frivilligt, om man vil anvende dem. Hvis et produkt overholder de relevante standarder, kan importøren eller fabrikanten formode, at produktet er i overensstemmelse med direktivets krav.

Link til Legetøjsdirektivet

Sikkerhedsstyrelsen holder øje med produkterne på det danske marked, men udgangspunktet er stadig, at det er fabrikantens og importørens ansvar, at produkterne lever op til kravene om sikkerhed.

Legetøj - love og regler

Legetøj er defineret som produkter, der klart er konstrueret eller bestemt til legeformål for børn under 14 år. Læs om gældende regler ved sikkerhed ved legetøj.

Legeredskaber - love og regler

Det er producenten og importørens ansvar at sikre, at legeredskaber lever op til lovgivningen og er sikre. Sikkerhedsstyrelsen er myndighed på produktsikkerhedsområdet, som også omfatter legeredskaber til brug på offentlige og private legepladser.

Babyudstyr - love og regler

Babyudstyr dækker over et bredt udvalg af produkter fra barnevogne og vugger til bæreseler og narresutter. Find gældende love og regler på området.


Sidst opdateret: 31-maj-2017
Kontaktperson: webmaster