Sikkerhedsstyrelsen

Farlige produkter

Vi offentliggør farlige produkter her på hjemmesiden. Du kan blandt andet se et billede af produktet og få oplysninger om fabrikanten, forhandlerne og fejlen ved produktet. Du kan også se, hvordan vi arbejder med kontrol af produkter.


Indrapporter farligt produkt via Business Gateway

Producenter og distributører af produkter (non-food) skal underrette myndighederne, hvis de har markedsført et produkt, der kan udgøre en risiko. Indrapporteringen, som er lovpligtig, kan ske elektronisk via Product Safety Business Alert Gateway på EU-Kommissionens hjemmeside.

Hvad er et farligt produkt?

Et farligt produkt opfylder ikke krav til sikkerhed og mærkning. Produktet har fejl eller mangler, der ved normal brug eller forudsigeligt misbrug kan medføre skader på personer

Indgreb over for farlige produkter

Hvis vi vurderer, at et produkt udgør en risiko for forbrugerne, kan vi gribe ind over for salget. Vi kan lave indgrebet over for alle led i distributionskæden, uanset om du er fabrikant, importør eller distributør.

Frivillige tiltag over for farlige produkter

Hvis du er ansvarlig for et produkt og bliver bekendt med, at dit produkt er farligt for forbrugeren, har du pligt til at underrette Sikkerhedsstyrelsen.

Sagsforløbet ved indgreb over for farlige produkter

Se et typisk sagsforløb ved et indgreb over for farlige produkter

Kontrolmetode - stikprøvekontrol af produkter

Sikkerhedsstyrelsen laver stikprøvekontrol af produkter, som sælges på det danske marked. Kontrollen foregår typisk ved, at vi udvælger produkter, som vores erfaring viser, der kan være en særlig risiko forbundet med.

Farlige elprodukter

Vi informerer om farlige elprodukter. Du kan finde en beskrivelse af produktet sammen med et foto. Derudover kan du også se den afgørelse, som er truffet, og hvordan du skal forholde dig.

Farlige gasprodukter

Vi informerer om farlige gasprodukter. Du kan finde en beskrivelse af produktet sammen med et foto. Derudover kan du også se den afgørelse, som som er truffet, og hvordan du skal forholde dig.

Produkter til børn og babyer

Find produkter til børn og babyer, som er vurderet farlige af Sikkerhedsstyrelsen. Se foto og beskrivelse af de farlige produkter. Læs også om, hvordan du skal forholde dig, hvis du ejer et af de farlige produkter.

Farlige produkter fundet i EU

Når et EU-land finder et farligt produkt på markedet, bliver andre EU-lande advaret om produktet. Det sker igennem det europæiske system for hurtig varsling, også kaldet RAPEX.

Andre farlige produkter

Vi informerer om farlige produkter inden for forskellige tekniske områder. Du kan finde en beskrivelse af produktet sammen med et foto. Derudover kan du også se den afgørelse, som som er truffet, og hvordan du skal forholde dig.

Arkiv over farlige produkter

Når vi ved en sags afslutning eller når vi vurderer, at der er opnået tilfredsstillende resultater, bliver det farlige produkt overflyttet til vores arkiv. Når vi flytter produktet til arkivet, sætter vi en arkivdato på og en forklarende tekst, som skal hjælpe forbrugeren til at se, hvad producenten har gjort for at afhjælpe faren ved det farlige produkt.