Sikkerhedsstyrelsen

Legal metrologi

Sikkerhedsstyrelsen udsteder og administrerer regler om måleinstrumenter - primært forbrugsmålere, vægte og benzinstandere. Læs mere om hvad legal metrologi er og om reglerne på de forskellige områder.


Hvad er legal metrologi

Metrologi er læren om måling og vægt. Legal metrologi sikrer målingers nøjagtighed, hvor disse har indflydelse på sundhed, sikkerhed og gennemskueligheden af økonomiske transaktioner.

MID-certifikat

Et MID-certifikat er en EF-typeafprøvningsattest udstedt af et notificeret organ i henhold til modul B eller H1 i Måleinstrumentdirektivet (MID), eller et certifikat på en fabrikants godkendte kvalitetsstyringssystem i henhold til modul D. Her kan du finde certifikater udstedt af danske notificerede organer.