Sikkerhedsstyrelsen

Akkreditering

Akkreditering er væsentlig for, at danske virksomheder kan sikre kvaliteten af deres arbejde. I Danmark varetages akkreditering af DANAK. Læs mere om DANAK og Sikkerhedsstyrelsens rolle i det danske akkrediteringssystem.


DANAK - Den danske akkrediteringsfond

Sikkerhedsstyrelsen har udpeget DANAK som Danmarks nationale akkrediteringsorgan og fører tilsyn med, at DANAK opfylder EU's krav til nationale akkrediteringsorganer.

Akkrediteringsbekendtgørelser

Her kan du hente links til bekendtgørelsen om akkreditering af virksomheder og bekendtgørelse om udpegning af det nationale akkrediteringsorgan.