Sikkerhedsstyrelsen

Ædelmetal

Sikkerhedsstyrelsen er ansvarlig myndighed på ædelmetalkontrolområdet i Danmark og Grønland.


Kontrol med ædle metaller

Sikkerhedsstyrelsen er ansvarlig myndighed på ædelmetalkontrolområdet i Danmark og Grønland. Reglerne findes i ædelmetalkontrolloven for Danmark og i anordningen for Grønland. Reglerne er næsten ens.Kontrollen foretages af Ædelmetalkontrollen, der kan kontaktes på telefon + 45 43 26 70 00. Hjemmesiden er www.aedelmetalkontrollen.dk

Lovgivning på ædelmetalområdet

Ædelmetalkontrolloven og dens bekendtgørelser samt anordningen for Grønland udgør lovgivningen på området.

Ædelmetalnævnet

Ædelmetalnævnet bistår Ædelmetalkontrollen med at administrere lovgivningen.

Ædelmetalkonventionen

Danmark har i 1987 tiltrådt Konventionen om kontrol og stempling af varer af ædle metaller.