Sikkerhedsstyrelsen

Love og regler om gas og vvs

Denne side fungerer som en guide til det lovstof, som er relevant for gas- og vvs-branchen. Det drejer sig bl.a. om gasreglementet og en række bekendtgørelser.


Nye regler om gassikkerhed gælder fra 21. april 2018.

Læs mere om de nye regler på   www.gassikkerhedsregler.dk   

Lov om gasinstallationer og gasmateriel

Læs lov om gasinstallationer og gasmateriel.

Gasreglementet

Vi har samlet Gasreglementets afsnit A, B og C samt relevante rettelsesblade for særlige afsnit. Læs også om nyt Gasreglement.

Bekendtgørelser om gas og vvs

Vi har samlet alle bekendtgørelser, som er relevante for gas- og vvs-området. Få links direkte til bekendtgørelserne på retsinformation eller vores egen lovportal.

Meddelelser om gas

Her kan du læse forskellige meddelelser om gasinstallationer, som Sikkerhedsstyrelsen har udsendt. Meddelelserne henvender sig til professionelle, som arbejder med gas.

Gasmekanikermanualen

Gasmekanikermanualen er et hjælpeværktøj for de tilsynsførende gasmekanikere hos naturgasselskaberne.