Sikkerhedsstyrelsen

Info til fyrværkeribranchen

Her kan du finde informationer, som er relevante for fyrværkeribranchen. Læs bl.a. om krav til funktionsundersøgelser og find materiale fra informationsmøder.


Ændring i anvendelse af professionelt fyrværkeri

Du skal være opmærksom på, at du fra 4. juli 2017 kun må anvende professionelle fyrværkeriartikler, der er CE-mærkede.

Informationsmøder for fyrværkerivirksomheder

Vi afholder engang imellem informationsmøder med fyrværkeribranchen. Læs mere om informationsmøderne og hent slides fra møderne.

Anvendelse af professionelt fyrværkeri efter 4. juli 2017

Efter 4. juli 2017 skal alle professionelle fyrværkeriartikler, der anvendes i Danmark, være CE-mærkede. Det betyder, at det efter 4. juli 2017 ikke længere er tilladt at anvende professionelt fyrværkeri, der ikke er CE-mærket.

Sidste sæson med SIK-mærket fyrværkeri

Efter 4. juli 2017 skal alle fyrværkeriartikler, der sælges i Danmark, være CE-mærkede. Det betyder, at nytåret 2016-2017 er sidste sæson, hvor det er tilladt at sælge fyrværkeriartikler, der er SIK-mærkede, i Danmark.

Sådan ansøger du om transportklassifikation til defekt fyrværkeri

Har din virksomhed brug for at transportere defekt fyrværkeri fra detailleddet efter salgsperioden? Så skal du ansøge om at få en klassifikationsgodkendelsesattest

Partshøring og dokumentation

Hvis en fyrværkeriartikel fejler ved en markedskontrol, vil Sikkerhedsstyrelsen sende en partshøring til den, der er part i sagen. Formålet med partshøringen er at sikre, at parten får lejlighed til at gøre sig bekendt med og kommentere på materialet i sagen, inden der træffes afgørelse.

Vurdering af fyrværkeri, der ligner legetøj

I bekendtgørelse nr. 1423 af 16. december 2009 om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler fremgår det af § 10, stk. 1, pkt. 2, at artikler, der på grund af deres ydre fremtræden kan forveksles med legetøj, ikke må gøres tilgængelige på markedet.

Ændring i antal af artikler, der testes ved en funktionsundersøgelse

Pr. 1. marts 2013 ændrer Sikkerhedsstyrelsen antallet af artikler, der testes ved en funktionsundersøgelse, fra 13 til 10 artikler.

Ændrede acceptkriterier efter funktionsundersøgelse af fyrværkeriartikler

Fra 15. november 2012 har Sikkerhedsstyrelsen ændret acceptkriterierne efter funktionsundersøgelser af fyrværkeriartikler. Formålet er, at styrelsen fremover ønsker at foretage en mere individuel vurdering i forbindelse med sagsbehandlingen af testresultaterne.

Fyrværkeriartikler med synlig lynstupin skal indberettes til Sikkerhedsstyrelsen

Sikkerhedsstyrelsen har i flere tilfælde i løbet af 2011 forbudt anvendelsen af luntekonstruktioner med synlig lynstupin. Har man sådanne produkter i sit sortiment skal dette indberettes til Sikkerhedsstyrelsen.

Sammenluntede artikler skal betragtes som nye artikler

Læs, hvad du skal være opmærksom på, hvis du sammenlunter 2 eller flere fyrværkeriartikler.

Ændring af regler for transportklassificering af fyrværkeri

Hvert andet år ajourføres reglerne for transportklassificering af fyrværkeri. Den 1. januar 2017 trådte der nye regler, ADR 2017, om bl.a. transportklassificering af fyrværkeri i kraft.

Produktionskontrol af nytårsfyrværkeri

Vi har samlet en række informationer, som man skal være opmærksomme på i forbindelse med produktionskontrol af konsumfyrværkeri.