Sikkerhedsstyrelsen
  1. Print
  2. Zoom ind
  3. Zoom ud

Sikre installationer ved solcelleanlæg

Her kan du downloade en tjekliste til arbejdet med solcelleinstallationer til brug for fagfolk. Samtidig finder du også svar på typiske spørgsmål omkring installationerne.Nye regler om el er trådt i kraft den 1. juli 2017. Du kan læse mere om de nye regler på  www.elsikkerhedsregler.dk .

Vi arbejder løbende på at lave flere vejledninger om til de nye regler.

Hvordan kan installatøren sikre, at inverteren installeres korrekt?
Installatøren skal vælge HPFI-afbryder af korrekt type ud fra retningslinjerne i stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6A – dvs. bl.a. vælge et type B-fejlstømsafbryder ved transformerløse invertere, hvis der ikke er vejledning om type.

Hvad skal producenten oplyse omkring installationen af inverteren?
Alle oplysninger, der er en betingelse for, at materiellet kan anvendes uden fare og i overensstemmelse med sit formål, skal være anbragt tydeligt på det elektriske materiel. Er dette ikke muligt, skal oplysningerne fremgå af en medfølgende vejledning. Oplysningerne skal være affattet på dansk (§ 10, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 177 af 20. marts 1995 om administration mv. af stærkstrømsloven). Overtrædelse af bestemmelsen kan straffes med bøde.

I henhold til lavspændingsdirektivet skal producenten oplyse, hvordan produktet skal installeres, så det kan anvendes sikkert. I installationsvejledningen skal nationale forhold tages med i betragtningen, eller det skal som minimum oplyses, at der ved installationen skal tages højde for nationale krav og forhold.

Hvad er den tekniske forklaring på risikoen?
Nogle typer af invertere ved solcelleanlæg kan sende en fejlstrøm med over 6 mA jævnstrøm ud på nettet. Hvis inverteren fejler, er en fejlstrømsafbryder type A ikke konstrueret til at beskytte mod dette og afbryde strømmen fra el-nettet. Derfor kræver disse typer af invertere en fejlstrømsafbryder type B. 

Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning for professionelle, der arbejder med solcelle-installationer.
Vejledningen består af en omfattende tjekliste til de forskellige dele af installationen, fra kabler til fejlstrømsafbryder.

Link til spørgsmål og svar om solceller   

Link til stærkstrømsbekendtgørelsen  

Sikkerhedsstyrelsen har også udarbejdet en tjekliste for ejere af solcelleanlæg.

Link til tjekliste for ejere af solcelleanlæg


Sidst opdateret: 14-aug-2017
Kontaktperson: webmaster