Sikkerhedsstyrelsen
 1. Print
 2. Zoom ind
 3. Zoom ud

Byggepladser - gode råd om elsikkerhed

Vi har udarbejdet 5 gode råd om elsikkerhed til dig, som arbejder på en byggeplads. Få styr på elsikkerheden og undgå ulykker med el.Nye regler om el er trådt i kraft den 1. juli 2017. Du kan læse mere om de nye regler på  www.elsikkerhedsregler.dk .

Vi arbejder løbende på at lave flere vejledninger om til de nye regler.

 1. Ryd op i ledninger og kabler på byggepladsen
  Kabler, ledninger og stik må ikke ligge de steder på byggepladsen, hvor man går eller kører. Derfor er det en god idé enten at grave ledninger og kabler ned (min. 35 cm) eller hænge dem op i master, på stilladser e.l.
 2. Brug kun stikpropper med tre eller fem ben på forlængerledninger og kabeltromler
  Mange af de elektriske apparater, man bruger på byggepladser, kræver jordforbindelse. Det vil sige, at kontakten skal have tre eller fem huller. Undgå at sammenblande forskellige stiksystemer. Det kan nemlig betyde, at jordforbindelsen ikke bliver overført til de elektriske apparater.
 3. Tilslut kun dit værktøj, hvis der er en HFI-/HPFI-afbryder
  Alle elektriske apparater på en byggeplads skal være beskyttet mod elektrisk stød. Det vil sige, at en fejl, fx på isolationen, ikke må medføre, at du bliver udsat for et livsfarligt elektrisk stød, når du rører ved apparatet. Derfor skal du ikke  tilslutte dit værktøj, hvis der ikke er installeret en fejlstrømsafbryder.
 4. Tjek tavlen for skader
  Tavler på byggepladser skal være sikre at anvende. Du skal sikre dig, at tavlen har et CE-mærke og et EN 60439-4-mærke. Tjek også løbende tavlen for skader.
 5. Tilkald elinstallatøren mindst hver tredje måned
  Ved længerevarende byggeri skal en autoriseret elinstallatørvirksomhed efterse den midlertidige elinstallation hver tredje måned. Det er ejeren af den midlertidige installation, der har ansvaret for at arrangere eftersynene og for at fjerne installationen, når den ikke længere skal bruges.

Sidst opdateret: 14-aug-2017
Kontaktperson: webmaster