Sikkerhedsstyrelsen

Vejledninger om elarbejde

Vi laver vejledninger om elteknisk arbejde til dig, som arbejder professionelt med el. Du kan også finde gode råd om elsikkerhed og hente links til SIK-Meddelelser.


Nye regler om el er trådt i kraft den 1. juli 2017.

Læs mere om de nye regler på  www.elsikkerhedsregler.dk  

SIK-Meddelelser

Meddelelserne er delt op på 'Elinstallationer' og 'Elmateriel'. Alle SIK-Meddelelser er blevet gennemgået og revideret for at gøre områderne mere overskuelige.

Kontrol af elektriske installationer i forsamlingslokaler

Elektriske installationer og nød- og panikbelysning i forsamlingslokaler skal kontrolleres hvert andet år, og der skal ophænges en elsikkerhedsattest som dokumentation for kontrollen. Kontroloplysningerne indrapporteres til Sikkerhedsstyrelsen via et selvstændigt it-system, hvorfra elsikkerhedsattesten kan udskrives.

Arbejde på eltavler - vejledning

Se en film om sikkerhed ved arbejde på eltavler. Filmen kommer bl.a. ind på sikkerhedsforanstaltninger ved arbejde på tavler under spænding (L-AUS). Undervisningsfilmen findes også på engelsk under "English".

Elsyn - retningslinjer for elsyn

Elsyn er en gennemgang af de elektriske installationer. Hent skema og vejledning til hvilke krav, den autoriserede elinstallatørvirksomhed skal være opmærksom på, når der laves elsyn. Elsyn må ikke forveksles med eleftersyn, som er en del af huseftersynsordningen.

Installation af større UPS-anlæg - vejledning

Her kan du læse om installation af større UPS-anlæg efter Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, elektriske installationer, kapitel 55.

Generatoranlæg - vejledning

Vejledning med tilhørende figurer om generatoranlæg som fungerer i parallel med den offentlige forsyning, og generatoranlæg som udgør en omkobbelbar alternativ forsyning til den offentlige forsyning.

Udførelse af elforsyningsanlæg - vejledning

Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 2 om udførelse af elforsyningsanlæg vedrørende højspændingskabler og indretning af driftsområder for højspænding.

Nødbelysning

Nødbelysning er en overordnet betegnelse for sikkerhedsbelysning, herunder flugtvejsbelysning og panikbelysning, og reservebelysning.

El-termografi og autorisationsregler for el-termografering

Læs Sikkerhedsstyrelsens definering af el-termografi samt definering af autorisationsregler, der vedrører el-termografering.

Sikre installationer ved solcelleanlæg

Her kan du downloade en tjekliste til arbejdet med solcelleinstallationer til brug for fagfolk. Samtidig finder du også svar på typiske spørgsmål omkring installationerne.

Fakta om lynnedslag og gadebelysning

Hvordan beskyttes gadebelysning mod følgerne af lynnedslag? Læs her Sikkerhedsstyrelsens svar på, hvordan reglerne for overspændingsbeskyttelse og indirekte berøring er.

Vedligeholdelse af udendørs belysningsanlæg

I 1997 skrev det daværende Elektricitetsråd (nu Sikkerhedsstyrelsen) til alle landets kommuner med en anbefaling om, hvordan man kan vedligeholde udendørs belysningsanlæg. Denne anbefaling er stadig relevant. Du kan downloade den nedenfor.

Beskæringsarbejde ved højspændingsluftledninger

For at sikre arbejdsforhold ved beskæringsarbejde i nærheden af højspændingsluftledninger, har Sikkerhedsstyrelsen udarbejdet nogle retningslinjer, som du kan downloade neden for.

Gruppeafbrydere og HPFI-afbrydere i boliger

Gruppeafbrydere og HPFI-afbrydere i boliger skal anbringes i den bolig, som de tilhører. Det står i stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, 801.513

I badeværelset skal være mindst 1 stikkontakt

I badeværelset skal der være mindst 1 stikkontakt i den faste installation. Det står i stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, 801.53.

Byggepladser - gode råd om elsikkerhed

Vi har udarbejdet 5 gode råd om elsikkerhed til dig, som arbejder på en byggeplads. Få styr på elsikkerheden og undgå ulykker med el.

Festivaler - gode råd om elsikkerhed

Undgå livsfarlige stød - brug ikke dig selv som jordforbindelse. Følg vores råd om elsikkerhed på festivalspladser og i tivoli.