Sikkerhedsstyrelsen
 1. Print
 2. Zoom ind
 3. Zoom ud

HFI- og HPFI-afbrydere

HFI- og HPFI-afbryderen - også kaldet fejlstrømsafbryder - er nødbremsen i de elektriske installationer. Vi har samlet en række spørgsmål og svar om HFI- og HPFI.


Hvordan tester man en HFI- og en HPFI-afbryder?

Sikkerhedsstyrelsen anbefaler, at testen foretages efter retningslinjerne i meddelelse elinstallationer nr. 14/06 (tidligere meddelelse).

Kan antallet af testene i meddelelse elinstallationer nr. 14/06 reduceres?

Som udgangspunkt for vores vurdering af om en HPFI-afbryder fungerer korrekt, bruger Sikkerhedsstyrelsen meddelelse elinstallationer nr. 14/06 .
Det store antal af test i meddelelse elinstallationer nr. 14/06 udføres for at kontrollere, om HPFI-afbryderen opfylder de krav, som produktstandarden stiller til nye HPFI-afbrydere, herunder om alle fire poler (faseledere og nulleder) er ført gennem sumstrømstransformeren.
I en normal installation med belastning på alle tre faser vil HPFI-afbryderen koble ud, hvis en af dens poler ikke er ført gennem sumstrømstransformeren, pga. den derved opståede ubalance i sumstrømstransformeren
Hvis installatøren går ud fra, at alle fire poler er ført gennem sumstrømstransformeren, vil den begrænsede test, som beskrevet nedenfor, kunne fortælle om HPFI-afbryderen fungerer korrekt.
Udgangspunktet for den begrænsede test er testskemaet til meddelelse elinstallationer nr. 14/06 .

 1. Der foretages kun en enkelt AC test
 2. Der foretages kun en enkelt test med pulserende DC ved en fasevinkel på 0° (kan være med eller uden en overlejret DC på 6 mA)
 3. Der foretages kun en enkelt test med pulserende DC ved en fasevinkel på 180° (kan være med eller uden en overlejret DC på 6 mA)
 4. Herefter testes om HPFI-afbryderen kobler ud ved aktivering af testknappen

Testen kan udføres på en tilfældig af de poler, hvor faselederne er tilsluttet, eller de 3 test kan foretages på tre forskellige af de poler, hvor faselederne er tilsluttet.

Hvordan fungerer en HFI- eller HPFI-afbryder?

HFI- eller HPFI-afbryderen fungerer ved at detektere den strøm, der sendes ind i installationen, og den strøm, der sendes retur.
Uden afledninger eller fejl i installationen vil sumstrømmen være nul. Når der er en afledning eller fejl i installationen, hvor der ledes strøm til jord (fejlstrøm), opstår der ubalance i sumstrømstransformeren. Når fejlstrømmen overstiger 30 mA, skal HFI- eller HPFI-afbryderen koble ud.

Hvad er forskellen på en HFI- og en HPFI-afbryder?

Det har siden 1993 kun været tilladt at anvende HPFI-afbrydere i boliger.

 • HFI-afbryderen er en ældre type fejlstrømafbryder
 • HPFI-afbryderen er til forskel fra HFI-afbrydere i stand til at detektere, hvis der er en fejl i et apparat med indbygget elektronik, f.eks. computer, vaskemaskine eller mikrobølgeovn, som medfører en pulserende fejlstrøm
 • HPFI-afbryderen er tillige mere modstandsdygtig overfor transienter (spændingsimpulser med højere spænding). HPFI-afbrydere er typisk mindre følsomme overfor tordenvejr, indkobling af mindre kapasitive belastninger etc.

Der er således mindre risiko for uønskede udkoblinger i en installation med HPFI-afbryder, og risikoen for at komme hjem fra ferie til en fryser, der er afbrudt pga. tordenvejr, minimeres.

Kan en HPFI-afbryder detektere en ren DC strøm?

Nej, HPFI-afbryderen kan kun detektere AC og pulserende DC.
Hvis der ønskes en HPFI-afbryder, der kan detektere DC fejlstrømme, skal der anvendes en såkaldt type B afbryder.

Forhindrer en fejlstrøm indeholdende pulserende DC en HFI-afbryder i at udkoble ved en AC fejlstrøm?

Nej, selv om HFI-afbryderen ikke kan detektere pulserende fejlstrømme, ændrer de ikke på HFI-afbryderens udløsekarakteristik overfor AC fejlstrømme.

Hvad betyder HFI eller HPFI?

HFI betyder Højfølsom Fejlstrøms afbryder, I står for strøm.
HPFI betyder Højfølsom Pulserende Fejlstrøms afbryder, I står for strøm.

Kobler en HPFI-afbryder først ud ved 43 mA?

En HPFI-afbryder skal koble ud ved en AC fejlstrøm på 30 mA. Når der testes med pulserende DC, er peak værdien ca. 43 mA, men effektivværdien er 30 mA, så en HPFI-afbryder kobler ikke først ud ved 43 mA men ved 30 mA RMS. Du skal være opmærksom på, at flere måleinstrumenter viser peak værdien i stedet for RMS værdien.

Hvor hurtigt skal en HFI- eller HPFI-afbryder koble ud?

Kravet til HFI- og HPFI-afbrydernes udkoblingstider er afhængig af størrelsen på fejlstrømmen. Ved en fejlstrøm på 5 gange mærkeudløsestrømmen foreskriver produktstandarden, at HPFI afbrydere skal koble ud indenfor 40 ms.
Udkoblingstiden i Sikkerhedsstyrelsens meddelelse elinstallationer nr. 14/06 ved en mærkeudløsestrøm på 30 mA er 300 ms. Typisk kobler nye HPFI-afbrydere ud indenfor 20 - 40 ms ved en fejlstrøm på 30 mA.
Ældre HFI- og HPFI-afbrydere har ofte længere udkoblingstider end 20 - 40 ms, dette kan skyldes træghed og hæftning i udløsemekanismen.

Hvorfor skal HFI- og HPFI-afbrydere motioneres?

Hvis ikke HFI- eller HPFI-afbryderen bliver motioneret igennem en længere periode, er der risiko for, at de mekaniske dele i udløsemekanismen bliver træge.
Når de mekaniske dele bliver træge, bliver udløsetiden tilsvarende længere og til sidst så lang, at det stød, en person risikerer at få ,bliver livsfarligt.
Sikkerhedsstyrelsen anbefaler, at HFI- eller HPFI-afbryderen udskiftes, hvis fx den første målte udløsetid under testen af HFI- eller HPFI-afbryderen overskrider 300 ms, også selv om de efterfølgende målinger ligger under 300 ms.
Erfaringerne siger, at når først en HFI- eller HPFI-afbryder er begyndte at hæfte, er der stor risiko for at det vil ske igen.

Hvilken standard skal HPFI-afbrydere opfylde?

HPFI-afbrydere til brug i boliger o. lign skal opfylde EN 61008-1. Kombiafbrydere (HPFI-afbryder bygget sammen med automatsikring) til brug i boliger o. lign skal opfylde EN 61009-1.

Er der et internationalt navn på HFI- eller HPFI-afbrydere?

Internationalt findes der ikke noget vedtaget navn for HPFI-afbrydere. Normalt kaldes de RCD efterfulgt af en mærkeudløsestrømmen, f.eks. 0,03 A og type AC, A eller B.
Bogstaverne beskriver hvad de forskellige RCDere kan detektere:

 • En type AC RCD, kan kun detektere AC fejlstrømme (identisk med en HFI afbryder)
 • En type A RCD, kan både detektere AC og pulserende DC fejlstrømme (identisk med en HPFI afbryder)
 • En type B RCD, kan både detektere AC, pulserende DC og DC fejlstrømme.

Hvordan tester man kombiafbrydere (HPFI-afbryder bygget sammen med automatsikring)?

Kombiafbrydere kan ikke testes som almindelige HPFI-afbrydere, da det normalt ikke er muligt at afbryde den efterfølgende installation.
Sikkerhedsstyrelsen anbefaler at afbryde kombiafbryderen og demontere lederne på afgangssiden.
Herefter genindkobles kombiafbryderen, og der testes efter meddelelse elinstallationer nr. 14/06 .

Hvad er forskellen mellem Type A og type B

HPFI-afbryderen af type A kan kun detektere AC og pulserende DC.

Hvis der ønskes en HPFI-afbryder, der kan detektere DC-fejlstrømme, skal der anvendes en type B-afbryder.

Internationalt kaldes fejlstrømsafbrydere RCD efterfulgt af mærkeudløsestrømmen, f.eks. 0,03 A og type AC, A eller B.

Bogstaverne beskriver, hvad de forskellige RCD’ere kan detektere:

 • En type AC RC, kan kun detektere AC fejlstrømme (identisk med en HFI afbryder)
 • En type A RC, kan både detektere AC og pulserende DC fejlstrømme (identisk med en HPFI afbryder)
 • En type B RC, kan både detektere AC, pulserende DC og DC fejlstrømme.

Hvornår er der tale om en driftsteknisk grund til at udelade HPFI afbryder?

Det er først og fremmest brugeren som sammen med elinstallatøren vurderer, om der er tale om en driftsteknisk grund. Formålet med bestemmelserne er at skabe større sikkerhed og ikke større driftsproblemer. I sidste ende er det Sikkerhedsstyrelsen, som afgør om der er tale om en rimelig vurdering eller et forsøg på at omgå kravene. Se i øvrigt Meddelelse Elinstallationer nr. 3/07 .

Hvor gælder kravet om installation af HPFI-afbryder?

Kravet gælder principielt alle elektriske installationer. De eksisterende boliginstallationer skal 1. juli 2008 have installeret en virksom HFI- eller HPFI-afbryder til beskyttelse af stikkontakter (boligstikkontakter) op til og med 16A og andre tilslutningssteder, der er overstrømsbeskyttet med op til 20A, mens kravet for andre installationer skal være opfyldt 1. juli 2010.
Reglerne for de stikkontakter, som vi normalt kalder boligstikkontakter eller lysstikkontakter, fremgår af DS 60884-2-D1:2011. Denne standard handler også om de særlige EDB-stikkontakter med skråtstillede ben og nogle specielle stikkontakter til brug på hospitaler.
Et tilslutningssted er det sted, hvor en brugsgenstand tilsluttes den faste installation.
Andre tilslutningssteder kan derfor være en stikkontakt, der ikke er omfattet af DS 60884-2-D1:2011 (fx en industristikkontakt), et lampeudtag, en tilslutningsdåse eller det kan være klemmerne i en fastmonteret brugsgenstand.

Gælder kravet også for eksisterende gade-, sti- og vejbelysningsanlæg?

Nej, eksisterende belysningsanlæg på offentligt tilgængelige områder (lysinstallationer i det fri og belysningsarmaturer på offentlige og private gader og veje, stier og pladser m.m.) er fritaget fra kravet i afsnit 8. I forbindelse med reparation eller vedligehold af installationerne, kan man i stedet enten

 1. anvende armaturer eller enkeltdele som er identiske med de originale, eller
 2. anvende armaturer eller enkeltdele af klasse II, eller
 3. anvende HPFI afbrydere

Skal der altid bruges en HPFI-afbryder i nye installationer?

Ja, i nye installationer skal der altid anvendes en HPFI-afbryder. Hvis der foretages en udvidelse på en eksisterende installation, hvor der i forvejen er en velfungerende virksom HFI-afbryder, skal den dog ikke skiftes til en HPFI-afbryder.

Skal jeg have en HPFI-afbryder, når der er nulling i ejendommen?

Ja, alle stikkontakter op til og med 16 A og andre tilslutningssteder i boligen (fx lampesteder), der er overstrømsbeskyttet med op til 20A, skal være omfattet af supplerende beskyttelse med HPFI-afbryder.

Skal jeg have udskiftet min HFI-afbryder med en HPFI-afbryder?

Hvis der allerede er installeret en HFI-afbryder, som beskytter installationen, skal den kun udskiftes, hvis den ikke fungerer korrekt (lever op til sikkerhedskravene).
Hvis man har et apparat tilsluttet installationen, og fabrikanten i sin vejledning foreskriver at dette apparat skal være beskyttet på en særlig måde, fx. ved HPFI eller fejlstrømsafbryder af type B, så skal det opfattes som et krav til den del af installationen som apparatet er tilsluttet, at installationen (mindst) er beskyttet som det er krævet i vejledningen.

Hvad er andre tilslutningssteder?

Et tilslutningssted er det sted, hvor en brugsgenstand tilsluttes den faste installation.
Andre tilslutningssteder kan derfor være en stikkontakt, der ikke er omfattet af DS 60884-2-D1:2011 (fx en industristikkontakt), et lampeudtag, en tilslutningsdåse, eller det kan være klemmerne i en fastmonteret brugsgenstand.

Skal HPFI-afbryderen placeres i tavlen?

HPFI-afbryderen kan fysisk placeres et vilkårligt sted i eller uden for tavlen, blot de anførte stikkontakter og tilslutningssteder er omfattet af beskyttelsen.

Skal stikkontakter samt andre tilslutningssteder, der forsynes fra et gade- og
vejbelysningsanlæg, som er anbragt mindst 3 meter over terræn, og er uden for rækkevidde fra oplukkelige vinduer, altaner o.l., beskyttes med HFI- eller HPFI-afbryder?

Ja, der er ingen undtagelser for stikkontakter samt andre tilslutningssteder, der forsynes fra et gade- og vejbelysningsanlæg, hvor der ikke er brugt beskyttelsesleder, selv om de indtil 1. januar 2007 måtte installeres uden beskyttelse mod indirekte berøring. De eksisterende stikkontakter og tilslutningssteder skal være omfattet af beskyttelse senest 1. juli 2010. Der er i afsnit 8 ikke krav om, at der skal etableres en jordledning til eksisterende stikkontakter.

Hvem afgør om der er tale om en driftsteknisk grund?

Det er først og fremmest brugeren som sammen med elinstallatøren vurderer, om der er tale om en driftsteknisk grund. Formålet med bestemmelserne er at skabe større sikkerhed og ikke større driftsproblemer. I sidste ende er det Sikkerhedsstyrelsen, som afgør om der er tale om en rimelig vurdering eller et forsøg på at omgå kravene. Se i øvrigt Meddelelse Elinstallationer nr. 3/07 .

Gælder undtagelsen i punkt 4.9 alle hospitalsstikkontakter?

Ja, men man skal være opmærksom på, at hospitalsstikkontakter kun må bruges til specielle formål. Hvis man følger den internationale standard DS/HD 60364-7-710, det tidligere Kapitel 710 for installationer i medicinske områder skal der altid anvendes fejlstrømsafbryder i gruppe 1 rum.

Kan installationer, som ikke kræves ændret iht. punkt 4.1, også være eksisterende installationer i forsamlingslokaler, fælles adgangsveje og flugtveje?

Ja, punkt 4.11 gælder for strømkredse, der er forsynet gennem en 4 polet gruppeafbryder med smeltesikringer, der i den forbindelse tælles som 3 grupper. Denne installationsform har normalt været anvendt, hvor der har været krav om opdeling af belysningen på flere grupper, fx i forsamlingslokaler, fælles adgangsveje og flugtveje.

En HPFI-afbryder placeret i gruppetavlen virker ikke i TN-C systemer, hvor PEN lederen er ført helt ud til stikkontakten. Derfor er det vel nødvendigt at installere HPFI-afbryderen ved stikkontakten?

Argumentet, at en HPFI i et TN-C system placeret i gruppetavlen vil afbryde, dur ikke i Danmark, da PEN lederen altid vil være opdelt i en PE og en N leder i den første tavle, som det er anbefalet i stærkstrømsbekendtgørelsen 6. Sløjfning af PEN lederen fra PE(N) klemmen til nulklemmen i en stikkontakt anvendes ikke i Danmark.

Hvordan foretages den periodiske test af en HPFI-afbryder?

Fabrikanten af HPFI-afbryderen foreskriver normalt, at HPFI-afbryderen skal testes periodisk, fx hvert 1/2 år. Fabrikanten foreskriver normalt, at denne test foretages ved at påvirke testknappen på fronten af HPFI-afbryderen.

Kun såfremt fabrikanten specifikt angiver, at testen skal udføres på en anden måde, fx ved måling af den maksimale berøringsspænding, vil en decideret måling være nødvendig.