Sikkerhedsstyrelsen
  1. Print
  2. Zoom ind
  3. Zoom ud

ATEX

Klik på spørgsmålene for at se svaret.

ATEX står for "Atmosphere explosible". Det er fransk og betyder eksplosiv 'atmosfære'. Vi har samlet en række spørgsmål og svar inden for ATEX.


Skal ATEX mærkningen være synlig?

Alt materiel og alle sikringssystemer skal være forsynet med en mærkning, der er letlæselige og som ikke kan fjernes.

Skal alt (kabler, dåser, forskruninger) være lyseblåt ved egensikre installationer?

Ledninger der indeholder egensikre strømkredse, skal være mærket på hele kablets udstrækning for at identificerer dem som værende en del af en egensikker strømkreds. Hvis kapper eller dæklag mærkes med farve, skal farven være lyseblå. For at undgå risiko for forveksling, må lyseblå farvemærkning ikke anvendes, såfremt ledningssystemer til andre formål har lyseblå farvemærkning. Andet materiel, fx dåser og forskruninger, der udgør en del af et egensikkert system, bør, hvor det er praktisk muligt, kunne identificeres som værende en del af et egensikkert system.
Hvis alle egensikre eller ikke-egensikre ledninger er armerede, forsynet med metalkappe eller skærmede, kræves der ikke mærkning af egensikre ledninger

Hvordan skal udligningsforbindelser kontrolmåles i EX område?

Der skal foretages en prøve af de gennemgående elektriske forbindelser i beskyttelsesledere samt i hovedudligningsforbindelser og supplerende udligningsforbindelser. Det anbefales, at prøven udføres med en forsyning, der har en tomgangsspænding på 4 til 24 V jævn- eller vekselspænding, og med en strøm på mindst 0,2 A. Der må ikke udføres prøver i et område på tidspunkter, hvor området er klassificeret som eksplosionsfarligt, medmindre installationen er spændingsløs, og der samtidig anvendes prøveapparater i egensikker udførelse.

Må jeg bruge samlemuffer i klassificeret område?

I områder med eksplosive gasatmosfærer, må forbindelse af ledere, med undtagelse af sådanne i tryksikre føringsveje, herunder anvendte kapslinger eller egensikre strømkredse, kun foretages ved hjælp af kompressionsklemmer, sikrede skrueklemmer, svejsning eller slaglodning. Lodning er tilladt, hvis de ledere, der skal forbindes, holdes sammen af passende mekaniske midler og derefter loddes.
Den tilhørende vejledning til en kapsling, omkring eventuelle klemmer skal overholdes i begge tilfælde.

Er det tilladt at anvende stikforbindelser i egensikre kredse??

Ja – det er tilladt at anvende stikforbindelser jf. 60079-14 12.2.3. Det er dog et krav, at disse stikforbindelser ikke kan forveksles med andre stikforbindelser, der forsyner ikke egensikre kredse.

Hvem må reparere EX udstyr og installationer?

Det er kun kvalificerede personer, som må udføre reparationer på EX udstyr og installationer. Den kvalificerede person skal have følgende viden:

  • kendskab til beskyttelsesmetoder
  • kendskab til områdeklassifikation
  • kendskab til installationspraksis

Reparationer skal udføres efter fabrikantens anvisninger, hvis disse ikke følges kan man ikke være sikker på at certifikatet er gældende.
Det er fabrikantens forpligtigelse at der til alt materiel og alle sikringssystemer medfølger en brugsanvisning, som blandt andet indeholder en vejledning i sikker vedligehold og reparation

Hvordan ved jeg om der er tale om klassifikation af ATEX zone gas eller støv?

Ved klassifikation af eksplosionsfarlige områder, henvises til Beredskabsstyrelsen www.brs.dk  som er myndighed på dette område.

På deres hjemmeside vil du kunne finde vejledning om klassifikation af eksplosionsfarlige områder og på www.retsinformation.dk  kan du finde gældende bekendtgørelse nr. 590 af 2003 om klassifikation af eksplosionsfarlige områder.