Sikkerhedsstyrelsen

Fagligt ansvarlig


Krav til en fagligt ansvarlig

Den fagligt ansvarlige er den person i en autoriseret eller godkendt virksomhed, som har de nødvendige kompetencer inden for virksomhedens forretningsområde. Den fagligt ansvarlige skal have bestået en prøve, som er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen. Den fagligt ansvarlige skal også være godkendt af styrelsen. Godkendelsen af en fagligt ansvarlig gælder, uanset om man skifter arbejdsplads, og der kræves kun godkendelse én gang inden for et fagområde.

Digital post

Alt post vedrørende godkendelse som fagligt ansvarlig sendes til din e-boks.

Strafansvar

Det er virksomheden, der har ansvaret for det udførte arbejde, og det vil derfor være virksomheden, der bærer strafansvaret.

Ansøgning om godkendelse som fagligt ansvarlig

Her finder du blanket til ansøgning om godkendelse som fagligt ansvarlig.