Sikkerhedsstyrelsen
 1. Print
 2. Zoom ind
 3. Zoom ud

Fuld autorisation

Der findes autorisationer inden for el, vvs og kloak. Det er virksomhedsautorisationer, som udstedes af Sikkerhedsstyrelsen.Der findes flere forskellige typer autorisationer. Det drejer sig om autorisationer inden for et helt autorisationsområde – også kaldet fulde autorisationer – og delautorisationer inden for en afgrænset del af autorisationsområdet.

Læs mere om delautorisationer

Der findes tre fulde autorisationsområder:

 1. El
 2. Vvs (vand, afløb og gas)
 3. Kloak

En fuld autorisation giver en virksomhed ret til at arbejde inden for henholdsvis elinstallationsområdet, vvs-installationsområdet og kloakinstallationsområdet.

Hvad kræver det for at få en fuld autorisation?
For at få en fuld autorisation skal virksomheden opfylde tre grundlæggende krav:

 1. Virksomheden skal have en fagligt ansvarlig ansat. Den fagligt ansvarlige skal være godkendt af Sikkerhedsstyrelsen til at arbejde inden for det fulde autorisationsområde.
  Læs mere om godkendelse som fagligt ansvarlig
   
 2. Virksomheden skal have et godkendt kvalitetsledelsessystem (KLS).
  Læs mere om KLS-systemet
   
 3. Virksomheden skal følge reglerne om løbende 3. partskontrol, så kvalitetsledelsessystemet (KLS) bliver gennemgået af en kontrolinstans, som Sikkerhedsstyrelsen har godkendt.
  Læs mere om kontrolinstanserne  
 

Andre betingelser for at opnå fuld autorisation
Foruden de tre grundlæggende krav må virksomheden ikke være under konkursbehandling eller likvidation. Og virksomheden skal have en fysisk adresse i et medlemsland inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med om udøvelse af lovregulerede erhverv.

Virksomhedens ejer eller, hvis virksomheden drives i selskabsform, den administrerende direktør skal afgive en skriftlig erklæring om, hvorvidt virksomheden eller vedkommende selv inden for de sidste 3 år er straffet for overtrædelse af følgende:

 • lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet, 
 • lov om gasinstallationer og gasmateriel, 
 • den tidligere gældende lov om autorisation af elinstallatører mv., 
 • lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel eller 
 • regler udstedt i medfør af disse love.

Sidst opdateret: 01-sep-2014
Kontaktperson: webmaster