Sikkerhedsstyrelsen
  1. Print
  2. Zoom ind
  3. Zoom ud

NB: Vigtig info - salgspåbud er ophævet pr. 5-2-2014. Sikkerhedsstyrelsen: Har du et solcelleanlæg, så tjek din fejlstrømsafbryder.

Sikkerhedsstyrelsen opfordrer ejere af solcelleanlæg til at tjekke, hvilken type fejlstrømsafbryder, der er opsat ved deres solcelleinstallation. Det kan betyde fare for livstruende elektrisk stød, at fejlstrømsafbryderen ikke fungerer, hvis solcelleinverteren fejler. Derfor bør ejerne snarest muligt gennemgå deres installation og få eventuelle fejl rettet, understreger Sikkerhedsstyrelsen.- Et solcelleanlæg er et lille, privat elværk, der er forbundet til elnettet. Fejl ved installationen kan både give livsfarlige elektriske stød og være årsag til brand. Derfor er det meget vigtigt, at installationen er korrekt udført, og at der er en fejlstrømsafbryder, som træder til, hvis der opstår en fejl, siger pressechef Dorthe G. Rasmussen fra Sikkerhedsstyrelsen.

Test af ti invertere, sammenholdt med gennemgang af produkternes installationsvejledninger, har afdækket, at der kan være en sikkerhedsrisiko, hvis solcelleinstallationer har en ukorrekt type fejlstrømsafbryder monteret.

Testen, som er udført af et akkrediteret laboratorium på vegne af Sikkerhedsstyrelsen, viste, at langt de fleste testede invertere kræver en fejlstrømsafbryder af type B. Samtidig viste installationsvejledningerne sig at være mangelfulde omkring valg af fejlstrømsafbrydere. Sagsbehandlingen er afsluttet med fem påbud, tre henstillinger og to frivillige tilretninger i installationsvejledningerne.

Tilsyn på knapt 500 solcelleanlæg har vist, at langt hovedparten af anlæggene er installeret med en fejlstrømsafbryder af type A. Når man sammenholder resultaterne fra tilsyn med testresultater og gennemgang af installationsvejledningerne, er det styrelsens samlede vurdering, at mange solcelleanlæg kan være forsynet med en ukorrekt type fejlstrømsafbryder, der ikke yder beskyttelse.

En fejlstrømsafbryder af type A er den almindelige type i private boliger. Den er også tilstrækkelig ved nogle typer af solcelleinvertere, men er der risiko for en fejlstrøm over 6 mA jævnstrøm fra solcelleanlægget, kræver både sikkerhed og lovgivning en type B. Det skal fremgå af fabrikantens installationsvejledning, hvilken type fejlstrømsafbryder anlægget kræver, mens den autoriserede elinstallatør skal sikre, at en installation er udført korrekt efter stærkstrømsbekendtgørelsen.

Styrelsen har i forbindelse med sin sagsbehandling udstedt fem påbud til importører/producenter om at korrigere deres vejledninger, så de indeholder oplysning om korrekt valg af fejlstrømafbryder.

Se liste over de fem påbud - NB salgspåbud er annulleret. Link til pressemeddelelse.

Hvad skal ejeren af solcelleanlæg gøre?

Se i installationsvejledningen, hvilken type fejlstrømsafbryder inverteren til solcelleanlægget kræver. Hvis det ikke fremgår, skal der som udgangspunkt vælges en fejlstrømsafbryder type B til en transformerløs inverter.

Ud fra mærkningen på en fejlstrømsafbryder kan man selv afgøre, hvilken type afbryder der er monteret. Mærkningen kan bl.a. ses i Vejledning til solcelleejere , som man finder på www.sik.dk.
Er der ikke installeret korrekt type fejlstrømsafbryder, eller er man i tvivl, bør man kontakte en autoriseret elinstallatør for at få installationen gennemgået og om nødvendigt bragt i orden. Man finder en liste over autoriserede elinstallatører på www.sik.dk/tjek .

Har du spørgsmål til denne pressemeddelelse, så kontakt pressechef i Sikkerhedsstyrelsen.

ILLUSTRATION:

(FOTO AF FEJLSTRØMSAFBRYDER TYPE A SAMT SYMBOLET, DER MARKERER TYPEN)

Mærkning type A

Symbol type A

Fejlstrømsafbryder-type-A

(FOTO AF FEJLSTRØMSAFBRYDER TYPE B SAMT SYMBOLET, DER MARKERER TYPEN)

Mærkning type B

Symbol type B

Fejlstrømsafbryder-PFI-type-B

FAKTABOKSE:

Hvad er en inverter?

Inverteren henter energi i form af jævnstrøm fra solpanelerne og ændrer den til vekselstrøm, der kan bruges på el-nettet.

Hvad er en fejlstrømsafbryder?

En fejlstrømsafbryder beskytter mod farlige elektriske stød, som kan opstå ved fejl i en elektrisk installation eller i et elektrisk produkt. En fejlstrømsafbryder registrerer, hvis der opstår en farlig hændelse (kaldet fejlstrøm) ved at måle strømmen i installationen. Hvis der opstår en fejl, vil der ikke være ”balance” i installationen, og derfor kobler fejlstrømsafbryderen ud. Fejlstrømsafbryderen afbryder for el-installationen, inden fejlstrømmen når at blive livsfarlig.

Type A fejlstrømsafbryder

En type A fejlstrømsafbryder kaldes også en HPFI afbryder. En type A fejlstrømsafbryder er beregnet til at overvåge en ren vekselstrøm,  der normalt kommer ud af stikkontakten. Den kan kun tåle op til 6 mA jævnstrøm, hvis den stadig skal virke efter hensigten. Hvis fejlstrømsafbryderen udsættes for en højere jævnstrøm sammen med vekselstrømmen, kan man risikere, at den overhovedet ikke kan detektere en fejlstrøm. I så fald beskytter den ikke længere mod farlige hændelser (fejlstrømme), og man risikerer at få et livsfarligt elektrisk stød.

Type B fejlstrømsafbryder

En type B fejlstrømsafbryder er konstrueret, så den kan detektere farlige hændelser (fejlstrømme), selv om der er mere end 6 mA jævnstrøm. Type B fejlstrømsafbrydere skal anvendes på solcelle anlæg, der sender mere end 6 mA jævnstrøm ind i den elektriske installation.

Ansvaret hos ejer, installatør og fabrikant/importører  

  • Ejeren af et solcelleanlæg har ansvar for, at installationen er lovlig og har pligt til at få udbedret fejl hurtigst muligt.
  • En autoriseret elinstallatør skal sikre, at en installation er udført korrekt efter lovgivningen.
  • Importører/producenter er ansvarlige for, at deres produkter lever op til gældende regler, fx skal installationsvejledning til inverteren være tydelig omkring valg af fejlstrømsafbryder.

Vejledninger på sik.dk

Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet vejledninger om sikkerhed ved solcelleinstallationer til både forbrugere og installatører. De findes på styrelsens hjemmeside, www.sik.dk. Her er der også flere oplysninger om solcelleanlæg og fejlstrømsafbrydere, ligesom man også kan følge med i styrelsens afgørelser fra henholdsvis tests og dokumentkontrol.


Sidst opdateret: 23-juni-2015
Kontaktperson: webmaster