Sikkerhedsstyrelsen
  1. Print
  2. Zoom ind
  3. Zoom ud

Nye regler for e-cigaretter med nikotin og tobaksvarer

EU har vedtaget et nyt direktiv om elektroniske cigaretter og tobaksvarer. Det betyder, at der kommer ny lovgivning i Danmark med krav til produkter, registrering og kontrol.JULI 2016: Loven om e-cigaretter med nikotin er trådti kraft den 7. juni 2016, mens loven om tobaksvarer er trådt i kraft 9. juni 2016.

Det er Sundheds- og Ældreministeriet, der er myndighed på området for elektroniske cigaretter og tobaksvarer.

Lov om elektroniske cigaretter m.v. er vedtaget den 10. maj 2016. 

Link til lov om elektroniske cigaretter m.v. på www.retsinformation.dk

Lov om tobaksvarer m.v. er vedtaget den 2. juni 2016.

Link til lov om tobaksvarer m.v. på www.retsinformation.dk

Link til Bekendtgørelse om anmeldelse af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere m.v.

Link til Bekendtgørelse om kvalitet, mærkning, alderskontrolsystem og reklame m.v. af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere m.v. 

Link til Bekendtgørelse om indberetning af tobaksvarer og urtebaserede rygeprodukter samt anmeldelse af nye kategorier af tobaksvarer m.v.

Link til Bekendtgørelse om grænseværdier, sundhedsadvarsler og alderskontrolsystem m.v. af tobaksvarer m.v.

Link til Bekendtgørelse om undersøgelser af konkrete tilsætningsstoffer i tobaksvarer og nærmere krav til mærkning og emballering af cigaretter og rulletobak mv.

I lovforslagene foreslås det, at Sikkerhedsstyrelsen får til opgave at forestå markedsovervågningen, ligesom anmeldelser, indberetninger og registreringer skal foregå hos Sikkerhedsstyrelsen.

Når begge love, hhv. om elektroniske cigaretter og om tobaksvarer, er vedtaget i Folketinget, vil de sammen med en række bekendtgørelser danne grundlaget for, hvordan danske myndigheder, virksomheder og forbrugere skal agere som følge af de ny EU-regler.

----

Du kan allerede nu se EU-Kommissionens hjemmeside om elektroniske cigaretter og tobaksvarer. 

Link EU-Kommissionens hjemmeside


Sidst opdateret: 18-okt-2016
Kontaktperson: webmaster