Sikkerhedsstyrelsen
  1. Print
  2. Zoom ind
  3. Zoom ud

Råd og udvalg

Sikkerhedsstyrelsen er sekretariat for Rådet for El- og Gasteknisk Sikkerhed, der etableres med virkning fra 1. januar 2016.
Det Tekniske Sikkerhedsråd blev nedlagt med udgangen af 2015.Markedsovervågningsudvalget

Markedsovervågningsudvalget er etableret ved Regeringens handlingsplan fra 2010 om et mere åbent og sikkert indre marked.

Rådet for El- og Gasteknisk Sikkerhed

Rådet består af ti medlemmer og har desuden tre permanente observatører. Se information nedenfor.

Det Tekniske Sikkerhedsråd - ophørt pr. 1. januar 2016

Det Tekniske Sikkerhedsråd var nedsat som rådgivende udvalg ifølge stærkstrømsloven. Denne lov er 1. januar 2016 afløst af elsikkerhedsloven, og dermed er Det Tekniske Sikkerhedsråd ophørt.


Sidst opdateret: 10-juli-2018
Kontaktperson: webmaster