Sikkerhedsstyrelsen
  1. Print
  2. Zoom ind
  3. Zoom ud

Organisation og ledelse

Sikkerhedsstyrelsen er en del af Erhvervsministeriet og understøtter ministeriets vision om at skabe Europas bedste vækstvilkår. Gennem risikobaseret overvågning, smart regulering og kommunikation på forkant gør vi teknisk sikkerhed til vækst til gavn for både forbrugere og virksomheder.Del af Erhvervsministeriets koncern

Sikkerhedsstyrelsen er en styrelse i Erhvervsministeriet og udgør sammen med ministeriets departement og øvrige 6 styrelser og 8 institutioner Erhvervsministeriets koncern.

Sikkerhedsstyrelsen

Sikkerhedsstyrelsens organisation består af tre centre og en direktion

Kvalitetsledelse i Sikkerhedsstyrelsen

Kvalitetsledelse udgør hjørnestenen i en solid drift og sikrer effektive og ensartede arbejdsgange. Sikkerhedsstyrelsen er ISO certificeret.


Sidst opdateret: 24-jan-2017
Kontaktperson: webmaster