Sikkerhedsstyrelsen
  1. Print
  2. Zoom ind
  3. Zoom ud

Retningslinjer for aktiv information

Sikkerhedsstyrelsen har fastsat disse retningslinjer, fordi en forvaltningsmyndighed efter lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen på myndighedens hjemmeside skal give borgerne information om sin virksomhed, jf. lovens § 17, stk. 1, og forvaltningsmyndigheden skal fastsætte retningslinjer for informationspligten, jf. lovens § 17, stk. 2.På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside findes bl.a.:

-          Information om Sikkerhedsstyrelsens organisation

-          Information om mission, vision og værdier

-          Årsrapport for Sikkerhedsstyrelsens virksomhed

-          Resultatkontrakt for Sikkerhedsstyrelsen

-          Information om Sikkerhedsstyrelsens arbejdsområder

-          Links til gældende love og regler på Sikkerhedsstyrelsens område

-          Styrelsens publikationer

-          Aktuelle nyheder

Oplysningerne ajourføres løbende, så det sikres, at oplysningerne er retvisende.


Sidst opdateret: 11-marts-2016
Kontaktperson: webmaster