Sikkerhedsstyrelsen

Kontakt


Du er velkommen til at kontakte os.

Sikkerhedsstyrelsens åbningstider

Mandag-torsdag kl. 8.00-15.00 og fredag kl. 8.00-14.00.

  Lukkedage
- Lørdag-søndag
- Helligdage
- Fredag efter Kristi Himmelfartsdag
- Grundlovsdag

E-mail
sik@sik.dk . Husk at påføre dit navn og telefonnummer.

Tlf.:  33 73 20 00
E-mail:   sik@sik.dk  (læs om  sikker e-mail )
CVR-nummer:  27403123
EAN-nummer:  5798000028005 (læs om  elektronisk fakturering )
Bankoplysninger : Danske Bank
Reg. nr. 0216, Kontonr. 4069037410
IBAN : DK5902164069037410
SWIFT:  DABADKKK

Hovedadresse
Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700 Esbjerg

Se Sikkerhedsstyrelsens adresse på Google Maps

Ved større ulykker
I tilfælde af større ulykker, der måtte indtræffe uden for Sikkerhedsstyrelsens åbningstid, kan du kan henvende dig til en af de  presseansvarlige.

Digital post fra Sikkerhedsstyrelsen

Virksomheder har siden 1. november 2013 haft pligt til at kunne modtage digital post fra det offentlige, og borgere over 15 år har haft samme forpligtelse siden 1. november 2014.

Sikkerhedsstyrelsen sender digital post, og det er modtagerens ansvar at have adgang til de breve, der modtages digitalt.

På  www.virk.dk  og  www.e-boks.dk  er der information om, hvordan virksomhederne får en digital postkasse. Privat personer kan se hvordan de opretter en digital postkasse på  www.borger.dk .

På Virk.dk og Borger.dk er der også oplysning om, hvor man kan få hjælp til brugen af den digitale postkasse.

Læs mere om elektronisk kommunikation her