Sikkerhedsstyrelsen
  1. Print
  2. Zoom ind
  3. Zoom ud

Anmeld et farligt produkt

Hvis du har mistanke om, at et produkt er farligt, kan du altid henvende dig til Sikkerhedsstyrelsen. Vi vil så afgøre, om produktet er farligt. Det kan nemlig også være, at produktet er slidt, eller at det bliver brugt forkert.Anmeldelse af et farligt produkt

  • Du henvender dig pr. telefon på 33 73 20 00 eller pr. e-mail: sik@sik.dk .
  • Herefter aftaler du med os, om du skal indsende produktet. Dine omkostninger vil i givet fald blive dækket. I enkelte tilfælde er der også mulighed for, at vi kan afhente dit produkt.
  • Vi skal have mulighed for at vende tilbage til dig eller den forretning, som produktet er købt i. Det er derfor vigtigt, at du oplyser os dit navn og dine kontaktoplysninger.

Hvad sker der efter anmeldelse af evt. farligt produkt?
Efter vi har modtaget din anmeldelse, vurderer vi, hvorvidt der er grundlag for at starte en sag.

Ved behandling af en sag, kontakter Sikkerhedsstyrelsen den konkrete erhvervsdrivende for at hente flere oplysninger om produktet. Som regel udtager vi også eksemplarer af produktet til en intern undersøgelse og eventuelt til en test hos et akkrediteret testlaboratorium.

Alt efter hvilke oplysninger og eventuelle testresultater, der kommer i den enkelte sag, har Sikkerhedsstyrelsen forskellige handlemuligheder. Viser det sig at produktet er farligt vil Sikkerhedsstyrelsen fx kunne påbyde salgsstop, tilbagetrækning eller udbedring af fejl. Den pågældende virksomhed kan også beslutte at tilbagetrække produktet frivilligt eller på anden måde afhjælpe faren.En sag vil også kunne blive afsluttet på baggrund af den interne undersøgelse og testen hos testlaboratoriet, hvis der viser sig, at produktet ikke udgør en fare.

Det skal understreges, at du som anmelder ikke kan forvente at blive orienteret yderligere i sagen. Det er fordi du som anmelder som udgangspunkt ikke er part i sagen. Vi opfordrer dig til at følge med på vores hjemmeside sik.dk, da farlige produkter løbende offentliggøres her. 


Sidst opdateret: 13-jan-2017
Kontaktperson: webmaster