Sikkerhedsstyrelsen
  1. Print
  2. Zoom ind
  3. Zoom ud

Trampoliner - Hop med hovedet!

- og undgå at blive et af de 8.300 danske børn der hvert år kommer til skade på havetrampolinen.Hop med hovedet!

Det er sjovt at hoppe på trampolin, men det kan også være farligt.

Det er både sjovt og sundt at give den gas på havetrampolinen. Men desværre ender hopperiet med en tur i gips eller det, der er værre for mange danske børn.

Tal fra Statens Institut for Folkesundhed (SIF) viser, at de danske skadestuer i 2009 behandlede cirka 8.300 børn for skader efter trampolinuheld.

Det tal vil Børneulykkesfonden, Forbrugerrådet og Sikkerhedsstyrelsen gerne ændre. Det er blevet til den fælles kampagne – Hop med hovedet! Her kommer vi med 5 gode trampolinråd for at undgå ulykker.

De 5 gode trampolinråd:

1. Hop altid én ad gangen

2. Brug sikkerhedsnet

3. Slå aldrig saltomortaler

4. Børn under seks år skal have en voksen ved trampolinen

5. Husk at give trampolinen et sikkerhedstjek jævnligt

Hop med hovedet! sætter fokus på børns adfærd på havetrampoliner og forebyggelse af ulykker. Det sker gennem en oplysningsfilm med hovedpersonen Jeppe Vig Find, kendt som tidligere Lille Nørd.

”Jeg er glad for, at der nu kommer øget fokus på trampolinsikkerhed, og håber kampagnen 'Hop med hovedet!' kan være med til at reducere det forbavsende høje antal af ulykker på trampoliner.

Brugen af humor er vigtig for at få budskabet bredt ud, og jeg håber, at der i fremtiden vil kunne sættes flere rekorder i fornuftige, sjove og høje hop og ikke kun kedelige ulykkesrekorder på et af tidens sjoveste legeredskaber for børn og barnlige sjæle.

Jeppe Vig Find, ambassadør for kampagnen.

Tag de 5 gode trampolinråd med i lommen
Klik ind på kampagnens hjemmeside: Hopmedhovedet.dk , hvor du kan downloade rådene til din mobil via en 2D kode og se kampagnefilmen. På den måde har du altid de 5 råd lige ved hånden.

Lav reglerne sammen
Trampolinen er som udgangspunkt ikke et farligt redskab at lege på. De ulykker der sker på trampoliner sker oftest, fordi voksne og børn ikke tænker på de alvorlige konsekvenser, det kan have, hvis man for eksempel hopper to på samme tid. Der er særlig stor risiko for skader, hvis der er stor vægtforskel.

Hvis man slår kolbøtter eller lignende, risikerer man at lande på hovedet eller nakken, slå sig på trampolinens kant eller fjedre eller falde ud over den.

Sørg for, at børnene lærer de forsvarlige grundhop og holder sig fra farlige kolbøtter og lignende. Definer klare regler for anvendelsen af jeres trampolin.

Brug hovedet, når du hopper
Havetrampoliner er blevet et populært legeredskab i de danske haver. Derfor er antallet af ulykker desværre også steget kraftigt. Fra 2007– 2009 er antallet af børneulykker på trampoliner steget med over 20 procent.  Det viser tallene fra SIF. Samtidig laver Ulykkes Analyse Gruppen en nøjagtig registrering af de tilskadekomne, der behandles på Odense Universitets Hospital efter uheld på trampolinen. Her ses der desværre en tydelig tendens til, at især de små børn kommer alvorligt til skade på trampolinen.

”Havetrampoliner er god og sjov motion. Desværre er antallet af ulykker steget kraftigt. Fra 2007–2009 er antallet af børneulykker på trampoliner steget markant, og vi kan se, at langt de fleste ulykker kan undgås. Derfor går vi nu ud med de 5 gode trampolinråd, som er blevet til i et samarbejde mellem os, Forbrugerrådet og Børneulykkesfonden.

Mette Cramon, kommunikationskonsulent i Sikkerhedsstyrelsen.

Før du køber en trampolin
Trampoliner hører ind under reglerne i produktsikkerhedsloven, som stiller krav om, at produkter skal være sikre. Der må ikke være fare for personers sikkerhed eller sundhed.

Producenter og importører er ansvarlige for at levere sikre trampoliner og at levere en forsvarlig monterings- og brugsanvisning på dansk. Du bør derfor altid tjekke, om der følger en monterings- og brugsanvisning med, når du køber en trampolin.

Sikker samling af trampolinen
Sørg for at samle trampolinen sikkert og forsvarligt efter monterings- og brugsanvisningen. Du skal især være opmærksom på at fæstne benene ordentligt. Tjek også samlingerne hver gang trampolinen er blevet flyttet.

Sikker opstilling af trampolinen
Stil altid trampolinen på et så blødt underlag som muligt, fx på græsplænen. Hvis den stilles på asfalt eller fliser, bør der lægges støddæmpende materiale omkring den. Trampolinen skal stilles i forsvarlig afstand til vægge, grene, elledninger og andre legeredskaber.

Husk også vedligeholdelse og eftersyn af trampolinen, tjek jævnligt fjedre, kantpude, sikkerhedsnet osv.

Fakta om trampolinulykker
Antal ulykker på trampoliner(minus idrætsskader):

  • 2007: 6591 registrerede trampolinulykker
  • 2008: 6956 registrerede trampolinulykker
  • 2009: 8297 registrerede trampolinulykker

Kilde: Statens Institut for Folkesundhed (SIF)

Find tallene på Hopmedhovedet.dk

Hvis du vil vide mere om kampagnen, Hop med hovedet!
Kontakt: Mette Cramon, kommunikationskonsulent i Sikkerhedsstyrelsen, tlf. 25 43 16 53


Sidst opdateret: 17-dec-2015
Kontaktperson: webmaster