Sikkerhedsstyrelsen
  1. Print
  2. Zoom ind
  3. Zoom ud

Hvor mange gasflasker må man have?

Der findes regler for, hvor mange gasflasker man må have derhjemme. Se, hvor mange gasflasker der må være i husholdningen, og læs om hvilke foranstaltninger, du skal være særlig opmærksom på.Indendørs må du højst opbevare netto 40 kg gas, eller anvende flaskegasanlæg med tilladelig fyldning op til 11 kilo, hvor du højst må have 

  • maksimum et anlæg med én beholder i brug og én i reserve, eller
  • et anlæg med én beholder i brug og et anlæg med to beholdere, hvor én er i brug og én er i reserve, eller
  • tre anlæg med hver én beholder i brug,

uden at du træffer særlige foranstaltninger. 
 
Rummet, som flaskegas eller flaskegasanlæg opstilles i, skal være placeret over terræn og have mindst én dør eller ét oplukkeligt vindue til det fri. Det er fordi, flaskegas er tungere end luft, og vil derfor lægge sig ved gulvet.
 
Du må yderligere højst opbevare netto 40 kg gas udendørs, uden at du træffer særlige foranstaltninger. Dette gælder ikke boligenheder i etageejendomme.
 
Ovenstående gælder per husholdning eller lejemål.
 
Kontakt Beredskabsstyrelsen, hvis du er i tvivl
Yderligere information kan findes på Beredskabsstyrelsens hjemmeside:

Link til Beredskabsstyrelsen hjemmeside 


Sidst opdateret: 29-april-2014
Kontaktperson: webmaster