Sikkerhedsstyrelsen
  1. Print
  2. Zoom ind
  3. Zoom ud

Produktsikkerhedsloven

Sikkerhedsstyrelsen er ansvarlig for kontrol med sikkerheden ved forbrugerprodukter. Alle forbrugerprodukter, som bliver bragt i omsætning, er omfattet af produktsikkerhedsloven, med mindre det enkelte produkt er omfattet af andre regler.Folketinget vedtog en ny lov om produktsikkerhed, lov nr. 1262 af 16. december 2009. Loven trådte i kraft 1. marts 2010.

Den nye produktsikkerhedslov gælder for forbrugerprodukter, der gøres tilgængelige på det indre marked. Loven gælder uansat om produktet stilles til rådighed mod betaling eller er gratis, og uanset om produktet er nyt eller brugt.

Brugte produkter, der kræver istandsættelse før brug og antikviteter, kan undtages fra lovens anvendelsesområde, hvis køberen tydeligt underrettes om dette.

Alle forbrugerprodukter, som bringes i omsætning, er omfattet af produktsikkerhedsloven, med mindre det enkelte produkt er omfattet af andre regler.

Produktsikkerhedsloven indeholder et krav om, at forbrugerprodukter kun må bringes i omsætning, hvis de er sikre.

Loven indeholder desuden bestemmelser om producenters og distributørers forpligtigelser og om kontrolmyndighedernes mulighed for at føre kontrol med forbrugerprodukter.

Produktsikkerhedsloven gennemfører EU's direktiv om generel produktsikkerhed (GPSD)

Link til produktsikkerhedsloven

Administration af produktsikkerhedsloven
Sikkerhedsstyrelsen har den koordinerende rolle over for andre myndigheder, der kan gribe ind over for et konkret produkt i henhold til produktsikkerhedsloven.

Link til bekendtgørelse om koordination af administrationen af produktsikkerhedsloven

Produkttyper omfattet af produktsikkerhedsloven:

Told- og produktsikkerhedsmyndigheder
Læs om kontrol med, at produkter indført fra tredjelande overholder produktsikkerhedsreglerne.

Link til CIS nr.9553 af 12. juli 2007


Sidst opdateret: 10-marts-2016
Kontaktperson: webmaster