Sikkerhedsstyrelsen
  1. Print
  2. Zoom ind
  3. Zoom ud

Legeredskaber - love og regler

Sikkerhedsstyrelsen har ansvar for sikkerheden ved køb, opsætning og eventuelle ulykker ved legepladsredskaber til offentlige og private legepladser i Danmark.


Produktsikkerhedsloven er gældende
Når Sikkerhedsstyrelsen vurderer legepladsredskabers sikkerhed, sker det på baggrund af Produktsikkerhedsloven, der implementerer det generelle produktsikkerhedsdirektiv eller legetøjsdirektivet samt de gældende standarder på området.

Link til Produktsikkerhedsloven

Legepladsredskaber skal være CE-mærket
Legepladsredskaber til private legepladser er omfattet af et direktiv om sikkerhedskrav til legetøj samt de europæiske standarder på området. Legepladsredskaber solgt som legetøj til private legepladser skal være CE-mærket.

Link til info om CE-mærket

Dansk lovgivning på legepladsredskaber
Den dansk lovgivning på legepladsredskaber til offentlig brug siger, at legepladsredskaber og lignende skal udformes og dimensioneres, så personskader undgås. Bestemmelserne kan opfyldes ved at anvende de europæiske standarder DS/EN 1176 og DS/EN 1177, men andre tekniske specifikationer kan også opfylde kravene, hvis de på tilsvarende vis giver sikkerhedsmæssige tilfredsstillende forhold.

I direktivet for generel produktsikkerhed henstiller kommissionen til, at man anvender andre relevante standarder for et produkt, hvis der ikke allerede findes en harmoniseret standard.

Offentlige legepladsredskaber
For legepladsredskaber til offentlige legepladser findes følgende ikke-harmoniserede europæiske standarder:

  • Legepladsredskaber, DS/EN 1176-serien
  • Stødabsorberende legepladsunderlag - sikkerhedskrav og prøvningsmetoder, DS/EN 1177

Link til vejledning om byggesagsbehandling af legepladser

Private legepladsredskaber
For legepladsredskaber til private forbrugere findes følgende harmoniserede europæiske standard:

  • Legetøj - sikkerhedskrav, DS/EN 71-serien

Der er i dag ikke krav om certificering af hverken legepladsredskaber eller legepladser, eller krav om, at legepladsinspektører inspicerer legepladsredskaber.

Standarden DS/EN 1176-7 foreskriver alene inspektion efter producentens anvisninger og stiller udelukkende krav til personers kompetencer, men ikke til, hvordan dette eventuelt dokumenteres.

Uddannelse af legepladsinspektører
Teknologisk Institut, Tüv Süd og Dansk Standard uddanner legepladsinspektører. De uddannes til at inspicere efter de til enhver tid gældende standarder, således at de dokumenterer, om legepladserne overholder DS/EN 1176-7.

Legepladsejere bør være opmærksomme på, at ældre legepladser ikke nødvendigvis lever fuldt op til de europæiske standarder.

Manglende overensstemmelse med de gældende standarder betyder ikke nødvendigvis, at ældre legepladser er farlige. Legepladsejere bør derfor foretage en risikovurdering på baggrund af inspektionsrapporterne, så eventuelle mangler udbedres.


Sidst opdateret: 06-maj-2014
Kontaktperson: webmaster